แก้ไข หรือ ปรับปรุงเนื้อเพลง Electric Shock - F(x)