แก้ไข หรือ ปรับปรุงเนื้อเพลง We Are The B (b Class Life) - Kang Sora & Jinwoon Team