แก้ไข หรือ ปรับปรุงเนื้อเพลง Superstar (on The Street) - Ji Yeon & Jinwoon