แก้ไข หรือ ปรับปรุงเนื้อเพลง So Give Me A Smile - Hyun Jin, Shin Hye, Yong Hwa