แก้ไข หรือ ปรับปรุงเนื้อเพลง Before You Go (이것만은 알고 가) - Tohoshinki