แก้ไข หรือ ปรับปรุงเนื้อเพลง Fox Rain (main Theme) - Lee Seon Hee