แก้ไข หรือ ปรับปรุงเนื้อเพลง Try To Follow Me - 2ne1