แก้ไข หรือ ปรับปรุงเนื้อเพลง Can You Hear Me - Tae Yeon