แก้ไข หรือ ปรับปรุงเนื้อเพลง Hit U - Dalshabet Feat. Bigtone