อัลบั้มมาใหม่

 • Ost. 3 Days
 • Ost. Cunning Single Lady
 • Ost. One Warm Word
 • Ost. Emergency Man And Woman
 • Ost. You Who Came From The Stars
 • Ost. The Prime Minister & I
 • Ost. Pretty Man
 • Ost. Miss Korea
 • Ost. Golden Rainbow
 • Ost. Empress Ki

อัลบั้มฮิต

 • Ost. Dream High
 • Ost. Boys Over Flower
 • Ost. Heartstrings
 • Ost. Full House
 • Ost. Rooftop Prince
 • Ost. My Princess
 • Ost. Love Rain
 • Ost. The Heirs
 • Ost. Secret Garden
 • Ost. You Who Came From The Stars

อัลบั้มฮิตตลอดกาล

 • Ost. Boys Over Flower
 • Ost. Secret Garden
 • Ost. Love Rain
 • Ost. Dream High
 • Ost. You're Beautiful
 • Ost. Heartstrings
 • Ost. Dream High 2
 • Ost. To The Beautiful You
 • Ost. My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox
 • Ost. Iris
 • Ost. Lie To Me
 • Ost. City Hunter
 • Ost. Full House
 • Ost. My Princess
 • Ost. Mary Stayed Out All Night
 • Ost. Rooftop Prince
 • Ost. Queen In Hyuns Man
 • Ost. The Heirs
 • Ost. You Who Came From The Stars
 • Ost. Scent Of A Woman
 • Ost. The Master's Sun
 • Ost. Coffee Prince
 • Ost. A Gentleman's Dignity
 • Ost. Ghost
 • Ost. Protect The Boss
 • Ost. Good Doctor
 • Ost. Miss Ripley
 • Ost. Faith @ The Great Doctor
 • Ost. Big
 • Ost. Emergency Man And Woman