Girls' Generation (SNSD)
Song Name: Run Devil Run  Vote 1.12 (128 votes)
Artist: Girls' Generation (snsd)
Album: Girls' Generation (SNSD) 


Song in Girls' Generation (SNSD)
Download Flash Player 2 views Expand 

Run Devil Run - Girls' Generation (snsd) Lyric

똑바로 해 넌 정말 Bad boy 사랑보단 호기심뿐
ตก-พา-โร แฮ-นอน จอง-มัล Bad boy ซา-ราง-โบ-ดัน-โฮ-กี-ชิม-ปุน
จริงๆแล้ว เธอเป็นแค่ผู้ชายเลวๆที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของฉันมากกว่ารัก
그 동안 난 너 땜에 깜빡 속아서 넘어간거야
กือ-ดง-งัน-นัน-นอ-แด-เม-กัม-ปัก ซก-กา-ซอ-นอม มอ-กัน-กอ-ยา
ตลอดเวลานี้ ฉันถูกเธอหลอกจนโ.ง่งมเหมือนตาบอด

넌 재미없어 매너 없어 넌 Devil Devil 넌 넌
นอน แจ-มี-ออบ-ซอ แม-นอ-ออบ-ซอ นอน Devil Devil นอน-นอน
เธอน่ะไม่ใช่คนสนุกเลย เธอมันมารยาทแย่ เธอน่ะเป็นปีศาจ เธอน่ะ เธอน่ะ

네 핸드폰 수많은 남잔 한 글자만 바꾼 여자
เน-แฮน-ดือ-พน ซู-มา-นึน นัม-จัน-ฮัน-กึล-จา-มัน พา-กุน-ยอ-จา
รายชื่อผู้ชายในโทรศัพท์ของเธอน่ะ ทั้งหมดเป็นผู้หญิง แต่แค่เปลี่ยนตัวออักษรแค่ตัวนึงเท่านั้นเอง
내 코까지 역겨운 Perfume 누구 건지 설명해봐
แน-โค-กา-จี ยอก-กยอ-อุน Perfume นู-กู-กอน-จี ซอล-มยอง-แฮ-บวา
ฉันรู้สึกสะอิดสะเอียนกลับกลิ่นน้ำหอมเหล่านั้นเหลือเกิน บอกฉันมานะว่าพวกหล่อนน่ะเป็นใคร

넌 나 몰래 누굴 만나는 끔찍한 그 버릇 못 고쳤니
นอน-นา-มล-แร นู-กุล มัน-นา-นึน กึม-ชิก-ฮัน กือ-บอ-รซ-มซ โก-ชยอส-นี
เธอไม่เคยคิดจะเปลี่ยนพฤติกรรมเลวๆที่ออกไปพบใครโดยไม่ให้ฉันรู้เลยใช่มั้ย
뛰어 봐도 손바닥 안인걸
ตวี-ออ บวา-โด ซน-บา-ดัก อา-นิน-กอล
ถึงเธอจะหนีไปยังไง เธอก็ยังอยู่ในกำมือของฉันอยู่นั่นแหละ

You better run run run run run
더는 못 봐 걷어차 줄래
ทอ-นึน มซ-บวา-กอ-ดอ-ชา จุล-แร
ฉันไม่เห็นเธออีกแล้ว ฉันอยากจะไล่เธออกไปจริงๆ
You better run run run run run
날 붙잡아도 관심 꺼둘래 Hey
นัล บุท-จา-บา-โด กวาน-ชิม-กอ-ดุล-แร Hey
ถ้าเธอยังเกาะแกะฉันอยู่อย่างนี้นะ ฉันจะเลิกสนใจเธอเลย เฮ้!
더 멋진 내가 되는 날 갚아주겠어 잊지 마
ดอ มอซ-จิน แน-กา-ทเว-นึน-นัล-กา-พา-จู-เกส-ซอ อิช-จี-มา
ฉันจะจ่ายคืนให้ ในวันที่ฉันดีเลิศยิ่งกว่านี้ อย่าลืมก็แล้วกัน
You better run run run run run
딱 걸렸어 약 올렸어 Run Devil Devil Run Run
ตัก-กอล-รยอ-ซอ ยา-กอล-รยอ-ซอ Run Devil Devil Run Run
เธอถูกจับได้คาหนังคาเขาเลย เธอทำให้ฉันโกรธแล้วนะ Run Devil Devil Run Run

내 곁에서 살며시 흘깃 다른 여잘 꼭 훑어봐
แน กยอ-เท-ซอ ซัล-มยอ-ชี-ฮึล-กิซ-ทา-รึน-ยอ-จัล กก-ฮุล-ทอ-บวา
เธอแอบมองผู้หญิงอื่นที่อยู่ข้างๆฉัน
나 없을 땐 넌 Super Playboy 고개 들어 대답해봐
นา-ออบ-ซึล-แตน-นอน Super Playboy โค-แก-ดึอ-รอ-แท-ดับ-แฮ-บวา
เวลาที่ฉันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเธอ เธอน่ะเป็นเพลย์บอยตัวฉกาจ ยกมือขึ้นแล้วตอบฉันมานะ

넌 재미없어 매너 없어 넌 Devil Devil 넌 넌
นอน แจ-มี-ออบ-ซอ แม-นอ-ออบ-ซอ นอน Devil Devil นอน-นอน
เธอน่ะไม่ใช่คนสนุกเลย เธอมันมารยาทแย่ เธอน่ะเป็นปีศาจ เธอน่ะ เธอน่ะ

You better run run run run run
더는 못 봐 걷어차 줄래
ทอ-นึน มซ-บวา-กอ-ดอ-ชา จุล-แร
ฉันไม่เห็นเธออีกแล้ว ฉันอยากจะไล่เธออกไปจริงๆ
You better run run run run run
날 붙잡아도 관심 꺼둘래 Hey
นัล บุท-จา-บา-โด กวาน-ชิม-กอ-ดุล-แร Hey
ถ้าเธอยังเกาะแกะฉันอยู่อย่างนี้นะ ฉันจะเลิกสนใจเธอเลย เฮ้!
더 멋진 내가 되는 날 갚아주겠어 잊지 마
ดอ มอซ-จิน แน-กา-ทเว-นึน-นัล-กา-พา-จู-เกส-ซอ อิช-จี-มา
ฉันจะจ่ายคืนให้ ในวันที่ฉันดีเลิศยิ่งกว่านี้ อย่าลืมก็แล้วกัน

You better run run run run run
딱 걸렸어 약 올렸어 Run Devil Devil Run Run
ตัก-กอล-รยอ-ซอ ยา-กอล-รยอ-ซอ Run Devil Devil Run Run
เธอถูกจับได้คาหนังคาเขาเลย เธอทำให้ฉันโกรธแล้วนะ Run Devil Devil Run Run

넌 재미없어 매너 없어 Run Devil Devil Run Run
นอน แจ-มี-ออบ-ซอ แม-นอ-ออบ-ซอ Run Devil Devil Run Run
เธอน่ะไม่ใช่คนสนุกเลย เธอมันมารยาทแย่ Run Devil Devil Run Run

얘 나 같은 애 어디도 없어 잔머리 굴려서 실망했어
แอ-นา-กัท-ทึน-แน-ออ-ดี-โด ออบ-ซอ จัน-มอ-รี กุล-รยอ-ซอ ซิล-มัง-แฮ-ซอ
นี่ คนอื่นน่ะเค้าไม่ได้เป็นเด็กเหมือนฉันหรอกนะ เธอน่ะหลอกลวงฉัน และฉันก็ผิดหวังมากๆเลย
난 걔네들 보다 더 대단해 너 그렇게 커서 뭐 될래
นัน-แก-เน-ดึล โบ-ดา ทอ-แท-ดัน-แฮ-นอ-กือ-รอ-เก คอ-ซอ มวอ-ดเว-แร
ฉันน่ะ เป็นคนที่เหลือเชื่อยิ่งกว่าพวกเขาอีก แล้วเธอจะทำยังไงต่อไปล่ะ หรือยังจะทำตัวแบบนี้อยู่อีก
(까불지 말랬지) 널 사랑해 줄 때 잘 하랬지
(กา-บุล-จี มัล-แรซ-จี) นอล-ซา-ราง-แฮ จุล-แด-จัล-ฮา-แรซ-จี
(บอกเธอเพื่อที่เธอจะไม่ไปเที่ยวหลอกใครเค้า) บอกเธอให้เธอทำตัวดีๆเมื่อฉันรักเธอ

You better run run run run run
더는 못 봐 걷어차 줄래
ทอ-นึน มซ-บวา-กอ-ดอ-ชา จุล-แร
ฉันไม่เห็นเธออีกแล้ว ฉันอยากจะไล่เธออกไปจริงๆ
You better run run run run run
날 붙잡아도 관심 꺼둘래 Hey
นัล บุท-จา-บา-โด กวาน-ชิม-กอ-ดุล-แร Hey
ถ้าเธอยังเกาะแกะฉันอยู่อย่างนี้นะ ฉันจะเลิกสนใจเธอเลย เฮ้!
더 멋진 내가 되는 날 갚아주겠어 잊지 마
ดอ มอซ-จิน แน-กา-ทเว-นึน-นัล-กา-พา-จู-เกส-ซอ อิช-จี-มา
ฉันจะจ่ายคืนให้ ในวันที่ฉันดีเลิศยิ่งกว่านี้ อย่าลืมก็แล้วกัน

You better run run run run run
이 넓은 세상 반은 남자 너 하나 빠져봤자
อี นอล-อึน เซ-ซัง บัน-อึน-นัม-จา นอ-ฮา-นา-บา-ชยอ-บวา-จา
โลกนี้มันกว้างนะ ครึ่งนึงของโลกก็เป็นผู้ชาย มันไม่เป็นไรหรอกถ้าเธออกไปน่ะ
꼭 나만 봐줄 멋진 남자 난 기다릴래 혼자
กก นา-มัน-บวา-จุล มอซ-จิน นัม-จา-นัน-จี-ดา-รอล-แร-ฮน-จา
ฉันจะรอผู้ชายที่เค้าดีเลิศ และมองมาที่ฉันคนเดียวcredit : monkey
Engish Translation : yubseyo.wordpress.com
Thai Lyrics : Orr_LuvSoshi @soshifanclub.com
Thai Translation : ~Magical Bamii~@soshifanclub.com
100317
please take out with full of these credit,thank you

 


Helping us to improve this lyric "Run Devil Run - Girls' Generation (snsd)".
By sending us more info such as lyric, translation etc by click the below button

New Song


Want this song, Run Devil Run - Girls' Generation (snsd) to be embed in web, hi5, blog, myspace, facebook etc.
Just Copy the below code. That's it !!!