CN Blue
Song Name: Lie  Vote 1.12 (128 votes)
Artist: Cn Blue
Album: CN Blue 


Song in CN Blue
Hit Song of the Month
Download Flash Player 4 views Expand 

Lie - Cn Blue Lyric

기억을 지운다 눈물로 지운다
คีออ กึลชีอุนทา นุนมุลโร ชีอุนดา
(ความทรงจำที่ถูกน้ำตาลบเลือนมันไป)

내 안에 담을 수가 없는 널
แน อาเน ทามึล ซูกาออบนึน นอล
(ฉันไม่สามารถพูดอะไรกับเธอได้อีกแล้ว)

추억을 떠민다 아픔을 떠민다
ชูออกึล ทอ มินดา อาพือมึล ตอมินดา
(ความทรงจำที่แสนเจ็บปวดครั้งนั้น)

내 안에 머물 수가 없도록
แน อาเน มอมุล ซูกา ออบโทรก
(ฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก)
기억을 버린다 눈물로 버린다
คีออกึล พอรินดา นุนมุลโร พอรินดา
(ความทรงจำที่กลับแปรเปลี่ยนเป็นน้ำตา)

아무런 기대조차 없도록
อามูรอน คีแดโชจา ออบโทรก
(ฉันไม่คาดหวังอะไรอีกแล้ว)

애타는 내 가슴조차 알지 못하게
แอทานึน แนคาซึมโจชา อัลจี มซฮาเก
(แม้ฉันจะทำเป็นไม่รู้เลย ว่าหัวใจนั้นแสนจะกระวนกระวาย)
# 아프게 널 밀어내도 (너만을 기다리고)
อาพือเก นอล มีรอแนโด (นอมานึล คีทารีโก)
(ฉันขับไล่ความเจ็บปวดออกไปให้หมด) (ถึงแม้ฉันจะยังรอเธออยู่)

그리워 멈출 수가 없나 봐 (어쩔 수가 없나 봐)
คือรีวอ มอมชุลซูกา ออบนาบวา (ออชอล ซูกาออบนาบวา)
(ความผิดพลาดที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้) (ถึงมันจะเป็นทางเลือกที่ไม่ดี)

아직도 너를 보낼 수 없나 봐
อาจิกโด นอรึล โพเนล ซูออบนาบวา
(แต่ฉันก็ยังไม่อาจที่จะปล่อยเธอไปได้)#’ 버리고 버려도 가슴에 자라나
พอรีโก พอรยอโด คาซือเม ชารานา
(เธอละทิ้งมันไป ในขณะที่หัวใจกำลังเติบโต)

마르지 않는 눈물 되어
มารือชี อันนึน นุนมุล ทเวออ
(มีน้ำตาจนแห้งไม่เหลือให้ไหล)

지우고 지워도 자라나
ชีอุโก ชีวอโดชารานา
(การแตกร้าวที่กำลังเติบโต)

아픔도 모를 상처로 남아
อาพึมโด โมรึล ซังชอโร นามา
(ความเจ็บปวดที่กักเก็บไว้ไม่ให้รู้ว่าเจ็บอยู่)
하루 또 하루 희미해진

ฮารุ โด ฮารุ ฮึยมีแฮชิน
(แต่ละวันๆ ก็เริ่มมองเห็นเลือนลาง)

초라한 내 사랑 이제는
โชราฮัน แนซารางี เจนึน
(ความรักของฉันตอนนี้ช่างสกปรก)

잡으려 아무리 애써도 안돼
ชาพือรยอ อามูรี แอซอโด อันดเว
(ฉันจะไม่แตะต้องมันอีกแล้ว ไม่มีทาง!)울음을 삼킨다 가슴을 파고든
โอรือมึล ซังคินดา คาซือมึล พาโกดึน
(เสียงร้องที่ดังกึกก้องในหัวใจนั้นแสนเจ็บปวด)

그리움 고개를 들 수 없도록
คือรีอุม โคแกรึลดึล ซูออบโทรก
(ความโหยหาที่จะเป็นคนครอบครอง)

지쳐간 내 가슴 초자 알지 못하게
จีชยอกัน แนคาซึม โจชา อัลชี มซฮาเก
(หัวใจของฉันนั้นไม่ต้องการรับรู้อะไรอีก)# 아프게 널 밀어내도 (너만을 기다리고)
อาพือเก นอล มีรอแนโด (นอมานึล คีทารีโก)
(ฉันขับไล่ความเจ็บปวดออกไปให้หมด) (ถึงแม้ฉันจะยังรอเธออยู่)

그리워 멈출 수가 없나 봐 (어쩔 수가 없나 봐)
คือรีวอ มอมชุลซูกา ออบนาบวา (ออชอล ซูกาออบนาบวา)
(ความผิดพลาดที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้) (ถึงมันจะเป็นทางเลือกที่ไม่ดี)

아직도 너를 보낼 수 없나 봐
อาจิกโด นอรึล โพเนล ซูออบนาบวา
(แต่ฉันก็ยังไม่อาจที่จะปล่อยเธอไปได้)


#’ 버리고 버려도 가슴에 자라나
พอรีโก พอรยอโด คาซือเม ชารานา
(เธอละทิ้งมันไป ในขณะที่หัวใจกำลังเติบโต)

마르지 않는 눈물 되어
มารือชี อันนึน นุนมุล ทเวออ
(มีน้ำตาจนแห้งไม่เหลือให้ไหล)

지우고 지워도 자라나
ชีอุโก ชีวอโดชารานา
(การแตกร้าวที่กำลังเติบโต)

아픔도 모를 상처로 남아
อาพึมโด โมรึล ซังชอโร นามา
(ความเจ็บปวดที่กักเก็บไว้ไม่ให้รู้ว่าเจ็บอยู่)

하루 또 하루 희미해진
ฮารุ โด ฮารุ ฮึยมีแฮชิน
(แต่ละวันๆ ก็เริ่มมองเห็นเลือนลาง)

초라한 내 사랑 이제는
โชราฮัน แนซารางี เจนึน
(ความรักของฉันตอนนี้ช่างสกปรก)

잡으려 아무리 애써도 안돼
ชาพือรยอ อามูรี แอซอโด อันดเว
(ฉันจะไม่แตะต้องมันอีกแล้ว ไม่มีทาง!)


늘 불안했던 그 눈빛 (언제나 날 가두고)
นึลพุล อันแฮซตอน คือนุนบิช (ออนเจนา นัลคาทูโก)
(ดวงตาดวงนั้นไม่เคยมีความวิตกกังวลใดๆ) (ฉันล็อคมันไว้อยู่เสมอ)

달려와 줄 것만 같은 기대 (자꾸 날 멍들게 해)
ทัลรยอวา ชุลกอซมัน คาทึน คีแด (ชากุ นัล มองดึลเกแฮ)
(เพียงแค่วิ่งตามความต้องการที่หวังไว้) (ทำให้ฉันได้ทำความเสียหายไว้อย่างร้ายแรง)

이제 더 이상 너 올 수 없는데
อีเจทอ อีซังนอ อลซูออบนึนเด
(เธอไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว)#’ 버리고 버려도 가슴에 자라나
พอรีโก พอรยอโด คาซือเม ชารานา
(เธอละทิ้งมันไป ในขณะที่หัวใจกำลังเติบโต)

마르지 않는 눈물 되어
มารือชี อันนึน นุนมุล ทเวออ
(มีน้ำตาจนแห้งไม่เหลือให้ไหล)

지우고 지워도 자라나
ชีอุโก ชีวอโดชารานา
(การแตกร้าวที่กำลังเติบโต)

아픔도 모를 상처로 남아
อาพึมโด โมรึล ซังชอโร นามา
(ความเจ็บปวดที่กักเก็บไว้ไม่ให้รู้ว่าเจ็บอยู่)

사랑해 너만을 사랑해
ซารังแฮ นอ มานึล ซารังแฮ
(ฉันรักเธอ เพียงเธอเท่านั้น ฉันรักเธอ)

안을 수도 없어 아파도
อานึล ซูโด ออบซอ อาพาโด
(สายตาที่ดูต้องไม่เจ็บปวดไปสูญเปล่า)

잡으려 아무리 애써도
ชาพือรยอ อามูรี แอซอโด
(ฉันพยายาม และพยายามที่จะรั้งไว้)

내 사랑 아무리 불러도
แน ซารัง อามูรี พุลรอโด
(ถึงฉันจะเรียกหาความรักนั้นไว้ แต่มันก็...)

안돼
อันดเว
(ไม่มีทาง!)


Cradit :
Thai Lyrics & Translate. TALIISM STAR @ youtube.com
http://www.facebook.com/brownsugar.tal
Korea Lyrics. Music.daum.net

 


Helping us to improve this lyric "Lie - Cn Blue".
By sending us more info such as lyric, translation etc by click the below button

New Song


Want this song, Lie - Cn Blue to be embed in web, hi5, blog, myspace, facebook etc.
Just Copy the below code. That's it !!!