Girls' Generation (SNSD)
Song Name: I Want To Dream With You (forever)  Vote 1.12 (128 votes)
Artist: Girls' Generation (snsd)
Album: Girls' Generation (SNSD) 


Song in Girls' Generation (SNSD)
Download Flash Player 2 views Expand 

I Want To Dream With You (forever) - Girls' Generation (snsd) Lyric

영원히 너와 꿈꾸고 싶다
ยอง วอน ฮี นอ วา กุม กู โก ชิพ ดา
ฉันต้องการฝันตลอดไปกับเธอ

기분 좋은 바람을 따라 눈이 부신 저 하늘 아래
คี พุน โจ ฮึน พา รา มึล ตา รา นู นี บู ชิน จอ ฮา นึล อา แร
ฉันรู้สึกว่าใต้ท้องฟ้านี้ จะมีทั้งลมพัดและหิมะตกอยู่พร้อมๆ กัน
아름다운 노래와 좋은 향기로 가득한 너와 걷는 길
อา รึม ดา อุน โน แร วา โจ ฮึน ฮยาง กี โร คา ดึก ฮัน นอ วา กอล นึน กิล
เต็มไปด้วยกลิ่นของเพลงที่สวยงามและเป็นการดีที่ฉันจะเดินไปกับเธอ
기억하니 처음 만났던 어색하고 낯선 시간들
คี ออก ฮา นี ชอ อึม มัน นัท ดอน ออ แซก ฮา โก นัท ซอน ชี กัน ดึล
เธอจำได้ไหม ครั้งแรกที่ฉันพบกับเธอ กับสีหน้าที่ดูเคอะเขินเหล่านั้น
서툴고 어렸던 날 그저 말없이 지켜준 네게 고마워
ซอ ทุล โก ออ รยอท ดอน นัล คือ จอ มัล ออบ ชี จี คยอ จุน เน เก โค มา วอ
แม้เธอจะมองว่าฉันเป็นเด็กน้อยๆ แต่ยังไงซะ ฉันก็ขอบคุณเธอ

*지 쳐있던 가슴이 다시 숨쉬고
*จี ชยอ อิท ดอน คา ซือ มี ทา ชี ซุม ชวี โก
หัวใจของฉันรู้สึกเริ่มต้นใหม่เหมือนหายใจอีกครั้ง
가난해진 마음이 빛을 찾았어
คา นัน แฮ จิน มา อือ มี บี ชึล ชา จัท ซอ
เมื่อเห็นแสงสว่างที่เธอได้นำทางมาให้
영원토록 이렇게 너의 손잡고 같이 걷고 싶어
ยอง วอน โท รก อี รอค เค นอ เอ ซน จับ โก คา ที กอด โก ชี พอ
ฉันต้องการที่จะเดินไปกับเธอ และจับมือเธอเอาไว้
우리 둘 만의 세상에 사랑하는 내 사람과 함께
อู รี ดุล มา เน เซ ซัง เง ซา ราง ฮา นึน แน ซา รัม กวา ฮัม เก
เราทั้งสองคนจะอยู่เคียงข้างกัน เป็นคนรักกัน ฉันและเธอ

짧지 않은 그 시간 동안 잊지 못할 많은 기억들
จัล จี อัน นึน คือ ชี กัน ดง อัน อิจ จี มท ฮัล มัน นึล คี ออก ดึล
ในช่วงเวลาที่ผ่านๆ มา มีความทรงจำอันแสนสุขอยู่มากมายที่ฉันไม่เคยลืม
웃음과 눈물 속에 언제나 날 믿어준 건 바로 너였어
อู ซึม กวา นุน มุล โซ เก ออน เจ นา นัล มี ดอ จุน กอน พา โร นอ ยอจ ซอ
เสียงหัวเราะ และน้ำตาในเวลานั้นของเธอผู้ซึ่งเชื่อในตัวฉัน

*지 쳐있던 가슴이 다시 숨쉬고
*จี ชยอ อิท ดอน คา ซือ มี ทา ชี ซุม ชวี โก
หัวใจของฉันรู้สึกเริ่มต้นใหม่เหมือนหายใจอีกครั้ง
가난해진 마음이 빛을 찾았어
คา นัน แฮ จิน มา อือ มี บี ชึล ชา จัท ซอ
เมื่อเห็นแสงสว่างที่เธอได้นำทางมาให้
영원토록 이렇게 너의 손잡고 같이 걷고 싶어
ยอง วอน โท รก อี รอค เค นอ เอ ซน จับ โก คา ที กอด โก ชี พอ
ฉันต้องการที่จะเดินไปกับเธอ และจับมือเธอเอาไว้
우리 둘 만의 세상에 사랑하는 내 사람과 함께
อู รี ดุล มา เน เซ ซัง เง ซา ราง ฮา นึน แน ซา รัม กวา ฮัม เก
เราทั้งสองคนจะอยู่เคียงข้างกัน เป็นคนรักกัน ฉันและเธอ

아무도 우릴 방해하지는 않아
อา มู โด อู ริล บัง แฮ ฮา จี นึน อัน นา
ไม่มีใครมาปกป้องเราทั้งสองคน
시간에 쫓겨야 할 이유도 없어
ชี กา เน จช กยอ ยา ฮัล อี ยู โด ออบ ซอ
มันไม่มีเหตุผลเหมือนกับคืนก่อนๆ แล้ว
우리 가끔씩은, 때론 멀리 있어도
(อู รี คา กึม ชี กึน) แต รน มอล รี อิซ ซอ โด
(บางครั้งแม้ว่าเรา) จะอยู่ห่างกันไกลแสนไกล
같은 마음으로, 같은 마음 하나로
(คา ทึน มา อือ มือ โร) คา ทึน มา อึม ฮา นา โร
(หัวใจของใครคนหนึ่ง) หัวใจของใครอีกคนหนึ่ง
같은 꿈을 꿀 수 있다면
คา ทึน กู มึล กุล ซู อิท ดา มยอน
ยังสามารถฝันถึงกันได้เหมือนเดิม

아 주 오랜 시간이 흘러 지나서, 아주 오래 지나서
อา จู โอ แรน ชี กา นี ฮึล รอ จี นา ซอ (อา จู โอ แร จี นา ซอ)
ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเป้นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปี
너와 나의 모습이 조금 달라도, 조금 달라도
นอ วา นา เอ โม ซือ บี โจ กึม ทัล รา โด (โจ กึม ทัล รา โด)
เธอจะต้องมองหารูปใบหนึ่ง ที่เก็บซ่อนไว้ และหลังจากนี้
영원토록 이렇게 너와 둘이서 꿈을 꾸고 싶어
ยอง วอน โท รก อี รอค เค นอ วา ดู รี ซอ กู มึล กู โก ชิพ พอ
ฉันจะอยู่กับเธอตลอดไป แม้ว่าจะเป็นเพียงในฝันก็ตาม
나의 소원이 되어준 나의 믿음이 되어준 너와
นา เอ โซ วอ นี ทเว ออ จุน นา เอ มี ดือ มี ทเว ออ จุน นอ วา
ฉันต้องการเธอ เพราะเธอคือบุคคลที่เชื่อมั่นในตัวของฉัน

아주 오랜 시간이 흘러 지나서, 오랜 시간이 흘러서
อา จู โอ แรน ชี กา นี ฮึล รอ จี นา ซอ (โอ แรน ชี กา นี ฮึล รอ ซอ)
และหลังจากนี้ วันเวลาจะเดินผ่านไปเรื่อยๆ ไม่มีทางย้อนกลับ
너와 나의 모습이 조금 달라도, 조금은 다를지라도
นอ วา นา เอ โม ซือ บี โจ กึม ทัล รา โด (โจ กือ มึน ทา รึล จี รา โด)
หน้าตาของเธอและฉันจะต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ไม่ว่ายังไง
영원토록 이렇게 너와 둘이서 꿈을 꾸고 싶어
ยอง วอน โท รก อี รอค เค นอ วา ดู รี ซอ กู มึล กู โก ชิ พอ
ฉันจะอยู่กับเธอตลอดไป แม้ว่าจะเป็นเพียงในฝันก็ตาม
나의 기적이 되어준 나의 꿈을 함께 해준 너와
นา เอ คี จอ กี ทเว ออ จุน นา เอ กู มึล ฮัม เก แฮ จุน นอ วา
นั่คือความมหัศจรรย์ของฉัน ที่จะได้เข้าไปอยู่ในฝันของเธอ

오랜 세월이 흘러도 영원히 너와 꿈꾸고 싶어
โอ แรน เซ วอ รี ฮึล รอ โด ยอง วอน ฮี นอ วา กุม กู โก ชี พอ
และเมื่อเวลาได้ผ่านไป เธอจะฝันถึงฉันเสมอ

~Credits~
Korea Lyrics : MNET
Thai Lyrics : MelOnies
Thai Meaning : nookniik@pingbook.com

 


Helping us to improve this lyric "I Want To Dream With You (forever) - Girls' Generation (snsd)".
By sending us more info such as lyric, translation etc by click the below button

New Song


Want this song, I Want To Dream With You (forever) - Girls' Generation (snsd) to be embed in web, hi5, blog, myspace, facebook etc.
Just Copy the below code. That's it !!!