2NE1
Song Name: I Don't Care  Vote 1.12 (128 votes)
Artist: 2ne1
Album: 2NE1 


Song in 2NE1
Hit Song of the Month
Download Flash Player 5 views Expand 

I Don't Care - 2ne1 Lyric

[CL]
Hey playboy it's about time
เฮ้ เพลย์บอย มันเป็นเรื่องของเวลา

and your time is up
และเวลาของคุณหมดแล้ว

I had to do this one for my girls you know?
ฉันจะต้องทำสิ่งนี้เพื่อผู้หญิงของฉัน คุณรู้มั้ย?

sometimes you gotta act like you don't care
บางครั้งคุณก็แสดงเหมือนว่าคุณไม่สนใจ

that's the only way you boys learn
นั่นคือทางเดียวที่ผู้ชายอย่างคุณจะเรียนรู้


[MinJi]
니 옷깃에 묻은 립스틱은 나는 절대로 용서못해
นา อด กิด เอ มุด อึน ริบ สิอ ติก อึน นา นึน ชอล แด โร ยง ซอ มด เท
รอยลิปสติกบนปกเสื้อของคุณ , ฉันจะไม่ให้อภัย

매일 하루에 수십번 꺼져있는 핸드폰
เม อิล ฮา รู เอ ซู ชิบ บอน คอ ชยอ อิด นึน แฮน ดือ โฟน
ทุกๆวัน , มีการโทรออกหลายครั้ง

변하지 않을것만 같아 oh oh
บยอน ฮา จี อัน อึล กอด มัน คัท ทา oh oh
ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เปลี่ยนเลย โอโอ


[Sandara]
그저 친구라는 수많은 여자친구
คือ ชอ ชิน กุ รา นึน ซู มัน นึน ยอ จา ชิน กุ
ยังมีแฟนอีกหลายคนที่คุณโทรเหมือนคุยกับเพื่อน

날 똑같이 생각하지마 I want let it bye
นัล ตก คัท ที เซง กัก ฮา จี มา I want let it bye
ฉันไม่ ฉันไม่เหมือน ฉันต้องการจะไป

이제 니맘대로해 난 미련을 버릴래
อี เจ นี มัม โร เฮ นัน มี รยอน อึล พอ ริล เร
ตอนนี้คุณสามารถทำมันตามทางของคุณได้, ฉันจะโยนมันออกไป

한때 정말 사랑했는데
ฮัน เด ชอง มัล ซา ราง แฮด นึน เด oh
ฉันรักคุณคนเดียวจริงๆ


[CL]
가끔씩 술에 취해 전활걸어 지금은 새벽 다섯시반
คา คึม ชิก ซุล เล ชวี เฮ ชอน ฮวาล กัล ลอ ชี กึม มึล เซ บยอก ทา ซอส ชี บัน
บางครั้ง ฉันจะโทรไปตอนเมา , ตอนนี้มันเป็นเวลาเช้ามืด

넌 또 다른 여자의 이름을 불러 no
นอน โต ทา รึน ยอ จา อี มี รึม อึล บุล รอ no
และคุณโทรออกไปหาผู้หญิงคนอื่นอีกแล้ว ไม่นะ


[Bom]
❤I don't care 그만할래 니가 어디에서 뭘 하던
I don't care คือ มัน ฮัล เร นี กา ออ ดี เอ ซอ มวอล อา ดอน
ฉันไม่สนใจ ได้โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้

이제 정말 상관 안할게 비켜줄래
อี เจ ชอง มัน ซัง ควาน อัน ฮัน เก พี คยอ ชุล เร
ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องอื่นเลย , ออกไปจากทางของฉัน

이제와 울고불고 매달리지마
อี เจ วา อุล โก บุล โก เม ดัล รี จี มา
ตอนนี้หยุดคิดว่าฉันร้องไห้ และ ใส่ใจฉัน

cause I don't care e e e e e
แต่ฉันไม่สนใจ

I don't care e e e e e
ฉันไม่สนใจ


[MinJi]
cause I don't care e e e e e
แต่ฉันไม่สนใจ

I don't care e e e e e Boy, I don't care
ฉันไม่สนใจ ที่รักฉันไม่สนใจ


[MinJi]
다른 여자들의 다리를 훔쳐보는
ทา รึน ยอ จา ดึล รี ทา รี รึล ฮุม ชยอ โบ นึน
ยังพยายามที่จะมองขาของผู้หญิงคนอื่นๆ

니가 너무너무 한심해
นี กา นอ มู นอ มู ฮัน ชิม เฮ
คุณนี่มันน่าสมเพชจริงๆเลย

매일 빼놓는 커플링 나 몰래 한 소개팅
เม อิล แฟ นด นึน คอ พึล ริง นา มล เร ฮัน โซ เก ติง
ทุกๆวันคุณถอดแหวนของคุณออกเพื่อที่จะไปแอบพบกับคนอื่น

더이상 못참을것같아 oh oh oh
ทอ อี ซัง มด ชัม อึล กิด กัท ทา oh oh oh
ฉันไม่คิด ฉันสามารถทำมันได้ โอ โอ โอ


[Sandara]
넌 절대 아니라는 수많은 나의친구
นอน ชอล เด อา นี รา นึน ซู มัน อึล นา อี ชิน กุ
ฉันจะไม่เป็นหนุ่งในกิ๊กทั้งหลายของคุณหรอก

넌 늑대란 친구들까지 타일렀지만
นอน นึก เด รา นึน ชิน กุ ดึล คา จี ทา อิล รยอด จี มัน
ถึงแม้ว่าคุณจะอธิบายทุกอย่างถึงเพื่อนที่หมกมุ่นของคุณ

차라리 홀가분해 너에게 난 과분해
ชา รา รี ฮล กา บุน เฮ นอ เอ เก นัน กวา บุน เฮ
เพียงฉันยุ่งกับคุณมากเกินไป

내 사랑이라 믿었는데 oh oh
เน ซา ราง อี รา มิด ออด นึน เด oh oh
ฉันเชื่อความรักของฉันที่มีต่อคุณ โอ โอ


[CL]
오늘도 바쁘다고 말하는 너 혹시나 전화해봤지만
โอ นึล โด พา ปือ ดา โก มัล ฮา นึน นอ ฮก ชี นา ชอน ฮวา ชอน ฮวา เฮ บวาด จี มัน
วันนี้อีกครั้งคุณบอกว่าคุณยุ่งมาก, แต่พอฉันโทรไปเชค

역시 뒤에선 여자 웃음소리가 들려 oh no
ยอก ชี ดวี เอ ซอน ยอ จา อุด อึม โซ รี กา ดึล รยอ oh no
ฉันก้ได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงในนั้น โอ โอ


[Bom]
❤I don't care 그만할래 니가 어디에서 뭘 하던
I don't care คือ มัน ฮัล เร นี กา ออ ดี เอ ซอ มวอล อา ดอน
ฉันไม่สนใจ ได้โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้

이제 정말 상관 안할게 비켜줄래
อี เจ ชอง มัน ซัง ควาน อัน ฮัน เก พี คยอ ชุล เร
ตอนนี้มัน ไม่ใช่เรื่องอื่นเลย , ออกไปจากทางของฉัน

이제와 울고불고 매달리지마
อี เจ วา อุล โก บุล โก เม ดัล รี จี มา
ตอนนี้หยุดคิดว่าฉันร้องไห้ และ ใส่ใจฉัน

cause I don't care e e e e e
แต่ฉันไม่สนใจ

I don't care e e e e e
ฉันไม่สนใจ


[Sandara]
cause I don't care e e e e e
แต่ฉันไม่สนใจ

I don't care e e e e e Boy, I don't care
ฉันไม่สนใจ ที่รักฉันไม่สนใจ


[MinJi]
난 너땜에 울며 지새던 밤을 기억해 boy
นัน นอ แตม เม อุล มยอ จี เซ ดอน พับ อึล คี ออก เฮ boy
ฉันจำได้คืนนั้นจนเช้าเมื่อฉันร้องไห้เพราะเรื่องของคุณ

더 후회할 널 생각하니 맘이 쉬웠네 boy
ดอ ฮู ฮเว ฮัล เซง กัก ฮา นี มัม มี ชวี วัด เน boy
แต่ตอนนี้ฉันดีขึ้นที่รู้ว่าคุณเสียใจภายหลัง

날 놓치긴 아깝고 갖기엔 시시하잖니
นัล นด ชี กิน อา คับ โก คัด กี เอน ชี ชี ฮา จัน นี
คุณอยู่กับฉันแล้วบอกฉันว่า มันคือเรื่องละอายใจที่ไล่ฉันไป

있을때 잘하지 너 왜 이제와 매달리니
อิด อึล เต ชัล ฮา จี นอ เว อี เจ วา เม ดัล รี นี
คุณทำได้ดีจากนั้นทำไมคุณถึงมาควงฉันอีกครั้ง


[CL]
속아준 거짓말만해도 수백번
ซก อา จุน กา จิซ มัล มัน แฮ โด ซู แบค บอม
หลายๆครั้ง ฉันได้หลงและโกหกไป

오늘 이후로 난 남자 울리는 bad girl
โอ นือ รี ฮู โร นอน นัม จา อุล รี นึน bad girl
หลังจากวันนี้ ฉันจะถูกผู้ชายเรียกว่าผู้หญิงไม่ดี

이젠 눈물 한방울 없이 널 비웃어
อิ เจน นุน มุล ฮัน บัง อุล ออบ ซี นอบ บี อิ ซอ
ฉันจะไม่ร้องไห้ให้มีน้ำตา , แต่ฉันจะหัวเราะกับคุณ

사랑이란 게임 속 loser
ซา รัง อี รัน เก อิม ซก loser
คุณแพ้แล้วในเกมส์ของความรัก

무릎꿇고 잡을 수 있니
มู ริพ กุล โก จา บิล ซู อิซ นี
คุณสามารถอ้อนวอนและรั้งไว้

아님 눈 앞에서 당장 꺼져
อา ริม นุน อา เพ ซอ ดัง ซัง คอ ชยา
ออกไปจากสายตาของฉัน


[Bom]
❤I don't care 그만할래 니가 어디에서 뭘 하던
I don't care คือ มัน ฮัล เร นี กา ออ ดี เอ ซอ มวอล อา ดอน
ฉันไม่สนใจ ได้โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้

이제 정말 상관 안할게 비켜줄래
อี เจ ชอง มัน ซัง ควาน อัน ฮัน เก พี คยอ ชุล เร
ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องอื่นเลย , ออกไปจากทางของฉัน

이제와 울고불고 매달리지마
อี เจ วา อุล โก บุล โก เม ดัล รี จี มา
ตอนนี้หยุดคิดว่าฉันร้องไห้ และ ใส่ใจฉัน

cause I don't care e e e e e
แต่ฉันไม่สนใจ

I don't care e e e e e
ฉันไม่สนใจ

cause I don't care e e e e e
แต่ฉันไม่สนใจ

I don't care e e e e e Boy, I don't care
ฉันไม่สนใจ ที่รักฉันไม่สนใจ

 


Helping us to improve this lyric "I Don't Care - 2ne1".
By sending us more info such as lyric, translation etc by click the below button

New Song


Want this song, I Don't Care - 2ne1 to be embed in web, hi5, blog, myspace, facebook etc.
Just Copy the below code. That's it !!!