Girls' Generation (SNSD)
Song Name: Hoot  Vote 1.12 (128 votes)
Artist: Girls' Generation (snsd)
Album: Girls' Generation (SNSD) 


Song in Girls' Generation (SNSD)
Download Flash Player 2 views Expand 

Hoot - Girls' Generation (snsd) Lyric

(Taeyeon) 눈 깜빡 할 사이 넌 또
นุน-กัม-ปัก-ฮัล-ซา-อี-นอน-โต
แค่ฉันเผลอกระพริบตาแวบเดียว
Check it Out
เธอก็เริ่มมันอีกแล้ว!
지나가는 여자들 그만 좀 봐
จี-นา-คา-นึน ยอ-จา-ดึล-โก-มัน-จม-บวา
หยุดจ้องมองผู้หญิงที่ผ่านไปมาสักที

(Tiffany) 아닌 척 못들은 척 가시 박힌 코웃음
อา-นอน-ชอก มด-ทึล-อึน-ชอก-กา-ชี-พัก-ฮิน-โค-อุส-ซึม
ที่เธอทำเป็นไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ยิน เสียงถอนหายใจที่เสียดแทงนั่น
이상해 다 다 다
อี-ซัง-แฮ-ดา-ดา-ดา
มันแปลก แปลกทุกอย่างเลย

(Sunny) 조금만 내게 친절하면 어때
โจ-กึม-มัน แน-เก-ชิน-จอล-ฮา-มยอน-ออ-แต
ทำไมเธอไม่ทำดีกับฉันให้มากกว่านี้
무뚝뚝한 말투 너무 아파 난
มู-ตุก-ตุก-ฮัน-มัล-ทู-นอ-มู-อา-พา-นัน
การพูดที่มึนตึงของเธอมันทำให้ฉันเจ็บมากนะ

(Yoona) 이런 게 익숙해져 가는 건
อี-รอน-เก-อิก-ซุก-แฮ-จยอ-คา-นึน-กอน
ฉันเริ่มจะชินกับมันซะแล้วสิ
정말 싫어 속상해 다 다 다
จอง-มัล-ซิล-รอ-ซก-ซัง-แฮ-ดา-ดา-ดา
ฉันละเกลียดจริงๆ ผิดหวังกับทุกๆ อย่างเลย

(Seohyun) 어딜 쳐다봐 난 여기 있는데
ออ-ตอล-ชยอ-ทา-บวา นัน-ยอ-กี-อิซ-นึน-เด
นั่นเธอมองไปทางไหนน่ะ ฉันอยู่ตรงนี้นะ


(All) 너 때문에 내 마음은 갑옷 입고
นอ-แต-มุน-เน-แน-มา-อึม-มึน-กับ-อด-อิบ-โค
เพราะเธอหัวใจฉันเลยต้องสวมเกราะ
이젠 내가 맞서줄게
อี-เจน-แน-กา-มัด-ซอ-จุล-เก
ตอนนี้ฉันจะต่อกรกับเธอละนะ
네 화살은 Trouble Trouble Trouble
เน-ฮวา-ซัล-รึล Trouble Trouble Trouble
ลูกธนูของเธอมันคือ ตัวปัญหา
나를 노렸어
นา-รึล-โน-รยอส-ซอ
เธอเล็งมันมาที่ฉัน
너는 Shoot Shoot Shoot
นอ-นึน Shoot Shoot Shoot
แล้วเธอก็ ยิง ยิง ยิง
나는 훗 훗 훗
นา-นึน Hoot Hoot Hoot
ฉันก็หัวเราะ hoot hoot hoot

독이 배인 네 말에 나 상처 입고도
ทก-อี-แพ-อิน-เน-มัล-เร-นา-ซัง-ชอ-อิบ-โค-โด
คำพูดของเธอไม่ต่างอะไรกับยาพิษ ที่ทิ้งบาดแผลไว้ให้ฉันเสมอ
다시 준 두 번째 Chance
ทา-ชี-จุน-ทู-บอน-แจ Chance
ฉันให้โอกาสกับเธอเป็นครั้งที่สอง
넌 역시 Trouble Trouble Trouble
นอน-ยอก-ชี Trouble Trouble Trouble
แต่อย่างที่คิดนั่นแหละ เธอมันตัวปัญหาๆๆ
때를 노렸어
แต-รึล-โน-รยอส-ซอ
เธอเล็งมาที่ฉัน
너는 Shoot Shoot Shoot
นอนึน Shoot Shoot Shoot
แล้วเธอก็ ยิง ยิง ยิง
나는 훗 훗 훗
นา-นึน Hoot Hoot Hoot
ฉันหัวเราะ hoot hoot hoot

(Jessica) 다른 여자의 함정에 푹 빠졌다니
ทา-รึน-ยอ-จา-เว-ฮัม-จอง-เอ-พุก-ปา-ชยอส-ทา-นี
เธอติดหลุมพรางผู้หญิงคนอื่นอย่างถอนตัวไม่ขึ้น
변명 끝넌 아직도 정신 못 차리고 있지
บยอน-มยอง-กึม-นอน-อา-จิก-โท-จอง-ซิน-มด-ชา-รี-โค-อิซ-จี
แก้ตัวมาพอแล้ว ทำไมเธอไม่รู้ตัวซักที

(Yuri) 그 태도로 좋은 여자 못 만날거다
โค-แท-โท-โร-โช-อึน-ยอ-จา-มด-มัน-นัล-กอ-ทา
ถ้ายังทำตัวแบบนั้น
영원히 넌 넌 넌
ยอง-วอน-ฮี-นอน-นอน-นอน
เธอจะไม่มีทางได้เจอผู้หญิงดีๆ แน่

(Sooyoung) 착각마라 넌 큐피드가 아냐
ชัก-กัก-มา-รา-นอน-คยู-พี-ทือ-จา-อา-นยา
อย่าสำคัญตัวเองผิดเธอไม่ใช่กามเทพ

(Taeyeon) 너 말야
นอ-มัล-ยา
เธอมัน.....


(All) 너 때문에 내 마음은 갑옷 입고
นอ-แต-มุน-เน-แน-มา-อึม-มึน-กับ-อด-อิบ-โค
เพราะเธอหัวใจฉันเลยต้องสวมเกราะ
이젠 내가 맞서줄게
อี-เจน-แน-กา-มัด-ซอ-จุล-เก
ตอนนี้ฉันจะต่อกรกับเธอละนะ
네 화살은 Trouble Trouble Trouble
เน-ฮวา-ซัล-รึล Trouble Trouble Trouble
ลูกธนูของเธอมันคือ ตัวปัญหา
나를 노렸어
นา-รึล-โน-รยอส-ซอ
เธอเล็งมันมาที่ฉัน
너는 Shoot Shoot Shoot
นอ-นึน Shoot Shoot Shoot
แล้วเธอก็ ยิง ยิง ยิง
나는 훗 훗 훗
นา-นึน Hoot Hoot Hoot
ฉันก็หัวเราะ hoot hoot hoot

독이 배인 네 말에 나 상처 입고도
ทก-อี-แพ-อิน-เน-มัล-เร-นา-ซัง-ชอ-อิบ-โค-โด
คำพูดของเธอไม่ต่างอะไรกับยาพิษ ที่ทิ้งบาดแผลไว้ให้ฉันเสมอ
다시 준 두 번째 Chance
ทา-ชี-จุน-ทู-บอน-แจ Chance
ฉันให้โอกาสกับเธอเป็นครั้งที่สอง
넌 역시 Trouble Trouble Trouble
นอน-ยอก-ชี Trouble Trouble Trouble
แต่อย่างที่คิดนั่นแหละ เธอมันตัวปัญหาๆๆ
때를 노렸어
แต-รึล-โน-รยอส-ซอ
เธอเล็งมาที่ฉัน
너는 Shoot Shoot Shoot
นอนึน Shoot Shoot Shoot
แล้วเธอก็ ยิง ยิง ยิง
나는 훗 훗 훗
นา-นึน Hoot Hoot Hoot
ฉันหัวเราะ hoot hoot hoot

(Seohyun) 물속에서 뜨려면 가라앉게
มุล-ซก-เก-ซอ ตือ-รยอ-มยอน-คา-รา-อัน-เก
ถ้าอยู่ในน้ำ เธอก็จะจม
(Hyoyeon) 내가 만든 Circle 너는 각지게
แน-กา-มัน-ทึล Circle นอ-นึน-กัก-จี-เก
ในวงกลมที่ฉันวาดไว้ เธอเป็นเหมือนมุม (สิ่งแปลกปลอม)
(Sooyoung) 묻지 않은 말에 대답만 또 해
มุล-จี-มัน-นึน-มัล-เร-แท-ทับ-มัน-โต-แฮ
เอาอีกแล้ว เธอตอบคำถามที่ฉันไม่ได้ถาม
(Jessica) 그래도 난 너처럼 화살은 안 쏠게
คือ-แร-โท-นัน-นอ-ชอ-รอม-ฮวา-ซัล-อึล-อัน-ซล-เก
แต่ฉันไม่เหมือนเธอหรอกนะ เพราะฉันจะไม่ยิงศร(ใส่เธอ?)


(All) 너 때문에 내 마음은 갑옷 입고
นอ-แต-มุน-เน-แน-มา-อึม-มึน-กับ-อด-อิบ-โค
เพราะเธอหัวใจฉันเลยต้องสวมเกราะ
이젠 내가 맞서줄게
อี-เจน-แน-กา-มัด-ซอ-จุล-เก
ตอนนี้ฉันจะต่อกรกับเธอละนะ
네 화살은 Trouble Trouble Trouble
เน-ฮวา-ซัล-รึล Trouble Trouble Trouble
ลูกธนูของเธอมันคือ ตัวปัญหา
나를 노렸어
นา-รึล-โน-รยอส-ซอ
เธอเล็งมันมาที่ฉัน
너는 Shoot Shoot Shoot
นอ-นึน Shoot Shoot Shoot
แล้วเธอก็ ยิง ยิง ยิง
나는 훗 훗 훗
นา-นึน Hoot Hoot Hoot
ฉันก็หัวเราะ hoot hoot hoot

독이 배인 네 말에 나 상처 입고도
ทก-อี-แพ-อิน-เน-มัล-เร-นา-ซัง-ชอ-อิบ-โค-โด
คำพูดของเธอไม่ต่างอะไรกับยาพิษ ที่ทิ้งบาดแผลไว้ให้ฉันเสมอ
다시 준 두 번째 Chance
ทา-ชี-จุน-ทู-บอน-แจ Chance
ฉันให้โอกาสกับเธอเป็นครั้งที่สอง
넌 역시 Trouble Trouble Trouble
นอน-ยอก-ชี Trouble Trouble Trouble
แต่อย่างที่คิดนั่นแหละ เธอมันตัวปัญหาๆๆ
때를 노렸어
แต-รึล-โน-รยอส-ซอ
เธอเล็งมาที่ฉัน
너는 Shoot Shoot Shoot
นอนึน Shoot Shoot Shoot
แล้วเธอก็ ยิงๆๆ
나는 훗 훗 훗
นา-นึน Hoot Hoot Hoot
ฉันหัวเราะ hoot hoot hoot

Credits :: PINGBOOK,SIAMZONE,SOSHIFANCLUB

 


Helping us to improve this lyric "Hoot - Girls' Generation (snsd)".
By sending us more info such as lyric, translation etc by click the below button

New Song


Want this song, Hoot - Girls' Generation (snsd) to be embed in web, hi5, blog, myspace, facebook etc.
Just Copy the below code. That's it !!!