Ost. Mary Stayed Out All Night
Song Name: Hello Hello  Vote 1.12 (128 votes)
Artist: Jang Geun Suk
Album: Ost. Mary Stayed Out All Night 


Song in Ost. Mary Stayed Out All Night
Hit Song of the Month
Download Flash Player 4 views Expand 

Hello Hello - Jang Geun Suk (Ost. Mary Stayed Out All Night) Lyric

ดา พาน ดาน กอ ริ วี รอ ซอ ซอน งี ดอล นา อี เก
ฉันยืนอยู่กลางตรอกแคบๆบนถนนแห่งหนึ่ง

ซู ชอล ดี ลี นึน มู ชี มัน กือ ฮัน มา ดี
เมื่อคำทักทายที่ฉันไม่สนใจดังขึ้นมา

Hello! Hello! โจ งึม นา ซอ รอ โด
สวัสดี! สวัสดี! เป็นคำที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็ไม่เคอะเขิล รู้สึกดีนิดๆนะ

ออท ซา คา จิ อัน นา ดี ออน โจ อุน นือ อิก กิม
มันจะเป็นไรไหมถ้าจะอิงกายพิงเธอ

นอ เย กิ เด ออด โอ โดน นึก โก ลา ก๊อก จอง ซุ เร
เมื่อความห่วงใย

มอบ ชิ กึก ยอ จิน จิน ซึ มืล โพ จือ โบ มิ โย
และซื่อบริสุทธิ์จริงใจถูกแสดงออกมาตรงหน้าฉัน

Thank you Thank you
ขอบคุณ ขอบคุณ

กุ อี โจ โก มับ ดา นึน โซล จิ ฮา มี จอน เฮ จิ โก อิส โซ
บทสนทนาง่ายๆ คำขอบคุณอย่างซื่อสัตย์

**คือ เร โย Hello Hello กวี ยอน นา อือ ชอน เซ โย
มันเป็นความจริง! สวัสดี! สวัสดี! นางฟ้าของฉัน

ฮอน จี นา นา อือ โกว ทืล จี โค โจว โย
อยู่เคียงข้างฉันนะ

กือ รี โก Thank You Thank You นอ อี เย ฮา โก ซิ พือ ฮัน มา ดิ
ต้องขอบคุณจริงๆ ขอบคุณนะ นั่นเป็นคำพูดที่ฉันอยากจะบอก

No No No No โก มับ ดา นึล กืล มัล พือ นี โจย
ไม่หรอก ไม่หรอก ก็แค่อยากกล่าวขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกัน

ซู โฮบ ชิ มัท แด วัด โด ออน กู โม ดึน เซ ซัน เง เก
โลกที่ฉันต้องเผชิญหน้าอยู่หลายครั้ง

อิน ซา ฮา นึน โบ บึล กา รือ โจย จุน กู เด โจย
เธอเป็นคนสอนให้ฉันทักทายกับมัน

นา นอล เด นอม จือ นา นึน อี มอล ลือ ดี รึล
ทำให้หัวใจของฉันเต็มไปด้วยเสียงเมโลดี้

โน วา ฮัม เก จี โกย กัล โก ยา
ซึ่งเราจะปกป้องเสียงเพลงนี้ไปตลอดกาล

**

ซา ราง ฮัน ดัน โก เบ โบ ดา โก มับ ดา นึน คือ ฮัน มา ดิ โร
มากกว่าคำสารภาพรัก ก็คือคำขอบคุณ

เน โม ดึน มา มึล จอน เน โย
จึงจะถ่ายความรู้สึกทั้งหมดของฉันออกมาได้

 


Helping us to improve this lyric "Hello Hello - Jang Geun Suk (Ost. Mary Stayed Out All Night)".
By sending us more info such as lyric, translation etc by click the below button

New Song


Want this song, Hello Hello - Jang Geun Suk (Ost. Mary Stayed Out All Night) to be embed in web, hi5, blog, myspace, facebook etc.
Just Copy the below code. That's it !!!