Ost. Dream High
Song Name: Goose's Dream  Vote 1.12 (128 votes)
Artist: Suzy & Eun Jung
Album: Ost. Dream High 


Song in Ost. Dream High
Hit Song of the Month
Download Flash Player 544 views Expand 

Goose's Dream - Suzy & Eun Jung (Ost. Dream High) Lyric

난 난 꿈이 있었죠
นัน นัน กู มี อิท ซอ จโย

버려지고 찢겨 남루하여도
พอ รยอ จี โก จีท กยอ นัม รู ฮา ยอ โด

내 가슴 깊숙히 보물과 같이 간직했던 꿈
เน กา ซึม คิบ ซู กี โบ มุล กวา กา ที กัน จิค เฮท ทอน กุม

혹 때론 누군가가 뜻 모를 비웃음
ฮค เต รน นู กุน กา กา ตึท โม รึล บี อู ซึม

내 등뒤에 흘릴때도 난 참아야 했죠
เน ทง ดวี เอ ฮึล รอล เต โด นัน ชา มา ยา เฮท จโย

참을 수 있었죠 그 날을 위해
ชา พึล ซู อิท ซอ จโย คือ นา รึล วี เฮ

늘 걱정하듯 말하죠 헛된 꿈은 독이라고
นึล คอค จอง ฮา ดึท มา รา จโย ฮอท ดเวน กู มึน โท กี รา โก

세상은 끝이 정해진 책처럼
เซ ซา งึน กือ ที จอง เฮ จิน เชค ชอ รอม

이미 돌이킬 수 없는 현실이라고
อี มี โด รี กิล ซู ออบ นึน ฮยอน ซี รี รา โก

그래요 난 난 꿈이 있어요
คือ เร โย นัน นัน กู มี อิท ซอ โย

그 꿈을 믿어요 나를 지켜봐요
คือ กู มึล มี ดอ โย นา รึล จี กยอ บวา โย

저 차갑게 서 있는 운명이란 벽앞에
จอ ชา คับ เก ซอ อิท นึน อุน มยอ งี รัน บยอ คา เพ

당당히 마주칠 수 있어요
ทัง ดัง ฮี มา จู ชิล ซู อิท ซอ โย

언젠가 난 그 벽을 넘고서
ออน เจน กา นัน คือ บยอ คึล นอม โก ซอ

저 하늘을 높이 날을 수 있어요
จอ ฮา นือ รึล โน พี นา รึล ซู อิท ซอ โย

이 무거운 세상도 나를 묶을 순 없죠
อี มู กอ อุน เซ ซาง โด นา รึล มู กึล ซู นอบ จโย

내 삶의 끝에서
เน ซัล เม กือ เท ซอ

나 웃을 그 날을 함께해요..
นา อู ซึล คือ นา รึล ฮัม เก เฮ โย..

...

늘 걱정하듯 말하죠 헛된 꿈은 독이라고
นีล คอค จอง ฮา ดึท มา รา จโย ฮอท ดเวน กู มึน โด กี รา โก

세상은 끝이 정해진 책처럼
เซ ซา งึน กา ที จอง เฮ จิน เชค ชอ รอม

이미 돌이킬 수 없는 현실이라고
อี มี โด รี กิล ซู ออบ นึน ฮยอน ซี รี รา โก

그래요 난 난 꿈이 있어요
คือ เร โย นัน นัน กู มี อิท ซอ โย

그 꿈을 믿어요 나를 지켜봐요
คือ กู มึล มี ดอ โย นา รึล จี กยอ บวา โย

저 차갑게 서 있는 운명이란 벽앞에
จอ ชา คับ เก ซอ อิท นึน อุน มยอ งี รัน พยอ คา เพ

당당히 마주칠 수 있어요
ทัง ดัง ฮี มา จู ชิล ซู อิท ซอ โย

언젠가 난 그 벽을 넘고서
ออน เจน กา นัน คือ บยอ คึล นอม โก ซอ

저 하늘을 높이 날을 수 있어요
จอ ฮา นือ รึล โน พี นา รึล ซู อิท ซอ โย

이 무거운 세상도 나를 묶을 순 없죠
อี มู กอ อุน เซ ซาง โด นา รึล มู กึล ซู นอบ จโย

내 삶의 끝에서
เน ซัล เม กือ เท ซอ

나 웃을 그 날을.. 함께해요..
นา อู ซึล คือ นา รึล ฮัม เก เฮ โย..

난 난 꿈이 있어요
นัน นัน กู มี อิท ซอ โย

그 꿈을 믿어요 나를 지켜봐요
คือ กู มึล มี ดอ โย นา รึล จี กยอ บวา โย


- คำแปล -

ฉัน ฉัน ก็มีความฝัน
แม้ว่าสิ่งที่ห่อกายไว้นั้นดูคล้ายเศษผ้า
สิ่งที่ฝังลึกลงในใจดวงนี้ เป็นดั่งอัญมณี ที่ยากจะลืมได้ลง
คงเป็นเพราะไม่มีอย่างเขา จึงต้องอดทนด้วยใจที่ปวดร้าว
ที่ถูกเขาเหยียดหยามเรื่อยมา
ฉันต้องยอมถูกตราหน้า ... แต่ไม่เคยปริปากเอ่ยถึงมัน
เมื่อวันหนึ่งวันนั้น
เธอคอยเตือนฉันด้วยความห่วงใยเสมอ ว่าฝันยิ่งไกล ยิ่งทำร้ายตัวเราเอง
โลกใบนี้ ล้วนถูกฟ้ากำหนดมาแล้ว เราไม่อาจที่จะเปลี่ยนอะไรมันได้อีก
นั่นคือความจริง

แต่ว่าตัวฉัน ก็มีความฝันเหมือนกัน
ฉันเชื่อในฝันของฉัน ได้โปรดอยู่เคียงข้างฉันไป...
จะพร้อมเผชิญกับความจริง แม้ว่ามันจะโหดร้ายเพียงใดก็ตาม
จะเอื้อมมือไป เชื่อว่า สักวันต้องมี
และในวันนั้น ฉันจะเปิดประตู ขอทะยานสู่ท้องฟ้าอันแสนไกล
แม้โลกจะกดให้ฉันจม ฉันก็จะกระพือปีกไว้
ที่สุดขบฟ้านั้น จับมือของฉันไว้ แล้วหัวเราะไปด้วยกัน

 


Helping us to improve this lyric "Goose's Dream - Suzy & Eun Jung (Ost. Dream High)".
By sending us more info such as lyric, translation etc by click the below button

New Song


Want this song, Goose's Dream - Suzy & Eun Jung (Ost. Dream High) to be embed in web, hi5, blog, myspace, facebook etc.
Just Copy the below code. That's it !!!