Got7
Song Name: Girls Girls Girls  Vote 2.89 (9 votes)
Artist: Got7
Album: Got7 


Song in Got7
Hit Song of the Month
Download Flash Player 3 views Expand 

Girls Girls Girls - Got7 Lyric

Girls Girls Girls They love me

살짝만 웃어도 (어머나)
ซัลจักมัน อุทซอโด (ออมมอ ออมมอนา)
เพียงแค่ยิ้มนิดหน่อยก็ ...
몸을 살짝만 흔들어도 (어머나)
มอมึล ซัลจักมัน ฮึนดือรอโด (ออมมอ ออมมอนา)
เพียงแค่ขยับร่างกายนิดหน่อยก็ ...
나는 아무것도 안해도 (어머나)
นานึน อามูกอทโด อันเฮโด (ออมมอ ออมมอนา)
ถึงผมจะไม่ได้ทำอะไรก็เถอะนะ

Girls Girls Girls They love me

좋은건지 아닌지 아직 잘 몰라
โจฮึนกอนจี อันนินจี อาจิก จัล มลลา
ผมเองก็ไม่รู้ อะไรดี ไม่ดี
매일 유혹이 너무나도 많아
เมอึล นุนนี นอมูนาโด มันนา
ทุกวันนี้ มันก็มีสิ่งเย้ายวน เยอะจะตายไป
This girl That girl 하루종일
This girl, that girl ฮารุจองอิล
วันทั้งวันก็ยุ่งกับผู้หญิงคนนั้น คนนี้
Oh 마음을 자꾸 착하게 한명만 골라
Oh มาอึมมึล จับโก ชิมชักเก ฮันมยองมัน กอลลา
ผมพยายามจะเป็นผู้ชายที่ดี คบกับผู้หญิงทีละคน
만나보려고 해도 나를 놓아주질 않아
มันนาโบรยอโก เฮโด นารึล โนฮาจูจิล อันนา
แต่พวกเขาไม่ยอมปล่อยผมไปเองนิ
어쩌면 좋아
ออทจอมยอน โจวา
แล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะ?

Hey Girls Girls Girls They love me

나는 왜 몸이 이러는 거니
นานึน เว มอมี อีรอนึน กอนนี
ทำไมร่างกายผมถึงเป็นแบบนี้
Girls Girls Girls They love me
어릴 적부터 계속 쭉 영원히
ออริล จอกบูทอ กเยซก จุก กยอวอทนี
ตั้งแต่ผมยังเด็กแล้ว และคงเป็นอย่างนี้ตลอดไป
나는 나타나기만 해도 (어머나)
นานึน นาทันนากีมัน เฮโด (ออมมอ ออมมอนา)
เพียงแค่ปรากฏตัวก็ ...
그냥 바라보기만 해도 (어머나)
กึนยัง บาราโบกีมัน เฮโด (ออมมอ ออมมอนา)
เพียงแค่มองตาแล้วก็ ...
그냥 숨쉬기만 해도 (어머나)
กึนยัง ซุมชวีกีมัน เฮโด (ออมมอ ออมมอนา)
เพียงแค่หายใจแล้วก็ ...

Girls Girls Girls They love me

살짝만 웃어도 (어머나)
ซัลจักมัน อุทซอโด (ออมมอ ออมมอนา)
เพียงแค่ยิ้มนิดหน่อยก็ ...
몸을 살짝만 흔들어도 (어머나)
มอมึล ซัลจักมัน ฮึนดือรอโด (ออมมอ ออมมอนา)
เพียงแค่ขยับร่างกายนิดหน่อยก็ ...
나는 아무것도 안해도 (어머나)
นานึน อามูกอทโด อันเฮโด (ออมมอ ออมมอนา)
ถึงผมจะไม่ได้ทำอะไรก็เถอะนะ

Girls Girls Girls They love me

[Rap] Yo uh 과장하지 말라고
Yo uh ฮวาจังฮาจี มัลลาโก
Yo uh คุณบอกไม่ให้ผมโม้หรอ?
과장이면 좋겠어 제발
กวาจักกีมยอน โจเกทซอ เชบัล
ผมเองก็หวังว่ามันจะเป็นการโอ้อวดเหมือนกัน
노래가사 라고 생각하지 말고 내 말
นอเร กัทซาราโก เซงกักฮาจี มัลโก เนมัล
อย่าคิดแค่ว่าเป็นเนื้อเพลงสิ
있는 그대로 믿어줘
อิทนึน กือเดโร มีดอจวอ
แต่เชื่อในสิ่งที่ผมพูด
아 꼬아서듣지말고 내 얘기 잘 좀 들어줘
กวาซอ ดึทจีมัลโก เน เยกี จัล จอม ดือรอจวอ
อย่าบิดเบือนคำพูด แค่ตั้งใจฟังให้ดีๆ
아 이해가 될진 모르겠지만
อึเฮกา ดเวจิน โมรือเกทจีมัน
ผมเองก็ไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจไหม
난 자석을
นา จัทซอกึล
แต่ผมเอง

먹은 것처럼 주위여자를내 몸이 그냥 혼자서
มอกึน กอทชอรอม จูวี ยอจารึล เน มอมมี ดือรยอวอจยอทซอ
ก็เหมือนแม่เหล็กนั่นแหละ ร่างกายมันดึงดูดสาวๆ ให้เข้ามาหา
잡아당기는걸 어째
จอจอลโร ดเวนึนกอล บอนเจ
แล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะ?
오늘 벌써 몇번째 그랬는지 몰라
โอนึนมัน บอทซอ มยอทบอนเจ ดเวลจุล มลลา
ผมไม่รู้ว่าคืนนี้มันเกิดเรื่องแบบนี้ไปกี่ครั้งแล้ว จะให้ผมทำยังไงละ?
식을줄 모르는 이놈의 인기는 대체 어째
จูกึลจี โมรือนึน อีนอมึล อินกีรึล เดเช ออทเจ
ให้เสน่ห์อันบาดใจของผมนั้นลดลงไปได้ล่ะ?
맞아 나이가 많건 적건 동생이건 누나건
นาอีกา จอม มันกอน จอกกอน ดงเซงกีกอน นูนากอน
ไม่ว่าอ่อนหรือแก่กว่าผม ไม่ว่าเป็นรุ่นน้องหรือพี่สาว

날 잡고 붙잡고 좋다고 같이 놀자고
นัล จับโก บุทจับโก โจดาโก กัทจี นอลจาโก
พวกเขาก็รุมแย่งผม บอกว่าชอบกัน ถามว่าจะไปสนุกด้วยกันไหม
날 알던 모르던 어쨌건
นัล อัลดอน โมรือดอน ออทเจทกอน
ไม่ว่าผู้หญิงพวกนั้นจะรู้จักผมหรือไม่
아 뭐하냐고 잠깐만 좀 얘기하자고
นอ มวอฮันยาโก จัมกันมันจยอม เยกีฮัทจาโก
พวกเขาก็เข้ามาถามว่าทำอะไร เข้ามาพูดคุยกับผม
쌍둥이라도 있으면 좋겠어 정말
ซังดุนกีราโด อิทซึมมยอน โจเกทซอ จองมัล
ผมเองก็หวังว่าตัวเองจะมีคู่แฝด

매트릭스처럼 복제라도 할까 날
เมทือริกซือชอรอม บกเจราโด ฮัลกานัล
จะได้ก็อปตัวเองรัว เหมือนแมททริกซ์
내 몸은 하난데 요구는 계속 있으니
เน โมมึน ดัน ฮันนาอินเด ซูโยนึน กเยซก อิทซึนนี
ผมมีแค่ร่างกายนี้ ร่างเดียว แต่ความต้องการกลับมากมาย
Every lady wants a piece of me

나는 나타나기만 해도
นานึน นาทันนากีมัน เฮโด
เพียงแค่ปรากฏตัวก็ ...
그냥 바라보기만 해도
กึนยัง บาราโบกีมัน เฮโด
เพียงแค่มองตาแล้วก็ ...
그냥 숨쉬기만 해도
กึนยัง ซุมชวีกีมัน เฮโด
เพียงแค่หายใจแล้วก็ ...

Girls Girls Girls They love me

살짝만 웃어도 (어머나)
ซัลจักมัน อุทซอโด (ออมมอ ออมมอนา)
เพียงแค่ยิ้มนิดหน่อยก็ ...
몸을 살짝만 흔들어도 (어머나)
มอมึล ซัลจักมัน ฮึนดือรอโด (ออมมอ ออมมอนา)
เพียงแค่ขยับร่างกายนิดหน่อยก็ ...
나는 아무것도 안해도 (어머나)
นานึน อามูกอทโด อันเฮโด (ออมมอ ออมมอนา)
ถึงผมจะไม่ได้ทำอะไรก็เถอะนะ

Girls Girls Girls They love me

 


Helping us to improve this lyric "Girls Girls Girls - Got7".
By sending us more info such as lyric, translation etc by click the below button

New Song


Want this song, Girls Girls Girls - Got7 to be embed in web, hi5, blog, myspace, facebook etc.
Just Copy the below code. That's it !!!