Beast
Song Name: Fiction  Vote 2.89 (9 votes)
Artist: Beast
Album: Beast 


Song in Beast
Hit Song of the Month
Download Flash Player 4 views Expand 

Fiction - Beast Lyric

아직 난 널 잊지 못하고
อาจิก นัน นอล อิจจี มซทาโก
ฉันยังคงลืมเธอไม่ลง

모든 걸 다 믿지 못하고
โมดึน กอล ทา มิดจี มซทาโก
ฉันยังคงไม่ไว้ใจทุกสิ่ง

이렇게 널 보내지 못하고 오늘도.
อีรอพเก นอล โบแนจี มซทาโก โอนึลโด
ทุกวันนี้ ฉันไม่สามารถลบเลือนเธอออกไปได้

다시 만들어볼게 우리 이야기
ทาชี มันดึลรอบลเก อูรี อียักกี
ฉันเขียนมันอีกครั้ง

끝나지 않게 아주 기나긴
กึทนาจี อันเก อาจู คีดากิน
เรื่องระหว่างเรายังไม่จบ

살갗을 파고 스며드는
ซัลกัชชึล พาโก ซืมมยอนดือนึน
ฉันจะหลอกตัวเองต่อไป แต่ความจริง

상실감은 잠시 묻어둘게
ซังชิลกัมมึน จัมชี มุดดอดุลเก
มันค่อยแทรกซึมลงไปในผิวหนังของฉัน

새로 써 내려가 시작은
แซโร ซอ แนรยอกา ชีจักกึน
ฉันเขียนมันอีกครั้ง

행복하게 웃고 있는 너와 나 네가 날
แฮงบกฮาเก อุซโก อิซนึน นอวา นา เนกา นัล
เริ่มต้นด้วยการที่เธอกับฉัน ยิ้มให้กันอย่างมีความสุข

떠나지 못하게 배경은
ตอนาจี มซฮาเก แพกยองงึน
หากเธอจากฉันไป

출구가 없는 좁은 방 안
ชุลกูกา ออพนึน จพพึน บัง อัน
มันก็เหมือนกับว่าเธอขังฉันไว้ในห้องแคบๆที่ไม่มีทางออก

아무렇지 않게 네게 키스하고
อามูรอพจี อันเก เนเก คิสซือฮาโก
ฉันจูบเธอราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

달콤한 너의 곁을 떠나가질 못해
ทัลคมฮัน นอเย กยอททึล ตอนากาจิล มซแท
ฉันไม่สามารถลืมการกระทำที่แสนหวานของเธอได้

우린 끝이라는 건 없어
อูริน กึททีรานึน กอน ออพซอ
ความรักของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดลง

이렇게 난 또 (Fiction in Fiction)
อีรอพเก นัน โต (Fiction in Fiction)
ฉันเป็นแบบนี้อีกแล้ว

잊지 못하고 (Fiction in Fiction)
อิจจี มซทาโก (Fiction in Fiction)
ฉันไม่สามารถลืมเธอได้

내 가슴 속에 끝나지 않을
แน คาซึม ซกเก กึทนาจี อันนึล
ฉันเขียนเรื่องราวของเรา

이야길 쓰고 있어
อียักกิล ซือโก อิซซอ
ที่จะไม่มีวันสิ้นสุดในใจของฉัน

널 붙잡을게 (Fiction in Fiction)
นอล บุทจัพพึลเก (Fiction in Fiction)
ฉันจะเชื่อในตัวเธอ

놓지 않을게 (Fiction in Fiction in Fiction)
นพจี อันนึลเก (Fiction in Fiction in Fiction)
ฉันจะไม่ยอมให้เธอจากไป

끝나지 않은 너와
กึทนาจี อันนึน นอวา
ฉันยังคงอยู่กับเรื่องราวของเธอ

나의 이야기 속에서
นาเย อียักกี ซกเกซอ
ฉันยังคงไม่ยอมให้เรื่องของเราจบลง

오늘도 in Fiction
โอนึลโด in Fiction
ทุกวันนี้ ฉันยังคงหลอกตัวเองอยู่

지금 여긴 행복한 이야기들밖에 없어
จีกึม ยอกิน แฮงบกฮัน อีนักกีทึลบักเก ออพซอ
ในตอนนี้มีเพียงความสุขที่ถูกเก็บไว้ที่นี่

너무 행복한 우리 둘만의 이야기가
นอมู แฮงบกฮัน อูรี ทุลมันเย อียักกีคา
เรื่องราวระหว่างเราที่มีเพียงความสุขเท่านั้น

이렇게 (현실과는 다르게) 써 있어
อีรอพเก (ฮยอนชิลกวานึน ทารือเก) ซอ อิซซอ
เรื่องราวที่ฉันแต่งขึ้น มันไม่จริงเลยสักนิด

점점 채워지고 있어
จอมจอม แชวอจีโก อิซซอ
มันถูกแต่งเติมมากขึ้นเรื่อยๆ

너는 나에게로 달려와서 안기고
นอนึน นาเอเก ทัลรยอวาซอ อันกีโก
ฉันวิ่งตรงไปหาเธอ และกอดเธอ

품 안에 안긴 너를 나는 절대 놓지 못해
พุม อันเน อันกิน นอรึล นานึน จอลแต นพจี มซแท
ฉันไม่สามารถปล่อยเธอออกจากอ้อมกอดของฉันได้

우린 끝이라는 건 없어
อูริน กึททีรานึน กอน ออพซอ
ความรักของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดลง

이렇게 난 또 (Fiction in Fiction)
อีรอพเก นัน โต (Fiction in Fiction)
ฉันเป็นแบบนี้อีกแล้ว

잊지 못하고 (Fiction in Fiction)
อิจจี มซทาโก (Fiction in Fiction)
ฉันไม่สามารถลืมเธอได้

내 가슴 속에 끝나지 않을
แน คาซึม ซกเก กึทนาจี อันนึล
ฉันเขียนเรื่องราวของเรา

이야길 쓰고 있어
อียักกิล ซือโก อิซซอ
ที่จะไม่มีวันสิ้นสุดในใจของฉัน

널 붙잡을게 (Fiction in Fiction)
นอล บุทจัพพึลเก (Fiction in Fiction)
ฉันจะเชื่อในตัวเธอ

놓지 않을게 (Fiction in Fiction in Fiction)
นพจี อันนึลเก (Fiction in Fiction in Fiction)
ฉันจะไม่ยอมให้เธอจากไป

끝나지 않은 너와
กึทนาจี อันนึน นอวา
ฉันยังคงอยู่กับเรื่องราวของเธอ

나의 이야기 속에서
นาเย อียักกี ซกเกซอ
ฉันยังคงไม่ยอมให้เรื่องของเราจบลง

오늘도 in Fiction
โอนึลโด in Fiction
ทุกวันนี้ ฉันยังคงหลอกตัวเองอยู่

다시 한 번 더 말하지만
ทาชี ฮัน บอน ทอ มัลฮาจีมัน
ฉันจะพูดแบบนี้อีกครั้ง แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

지금 너는 내 옆에 있다고
จีกึม นอนึน แน ยอพเพ อิซดาโก
ตอนนี้เธออยู่เคียงข้างฉัน

그렇게 믿고 있어 난
คือรอพเก มิดโก อิซซอ นัน
ฉันเชื่อแบบนั้น

(하지만 Fiction)
(ฮาจีมัน Fiction )
แต่มันไม่ใช่เรื่องจริง

난 목적을 잃어버린 작가
นัน มกจอกกึล อิลรอบอริน จักกา
ฉันเป็นนักเขียนที่ลืมเป้าหมายของตัวเอง

이 소설의 끝은 어떻게 마무리
อี โซซอลเย กึททึน ออตอกเก มามูรี
ตอนจบของนิยายเรื่องนี้ ฉันควรจะเขียนมันอย่างไร

(나만의 Fiction) 지어야 해
(นามันเย Fiction ) จีออยา แฮ
เรื่องราวที่ฉันแต่งขึ้น ฉันจะเขียนมัน

사랑해 사랑해 사랑해
ซารางแฮ ซารางแฮ ซารางแฮ
ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ

사랑해 사랑해 이 세 글자만
ซารางแฮ ซารางแฮ อี เซ กึลจามัน
ฉันรักเธอ ฉันจะเขียนเพียงคำๆนี้ คำว่า ฉันรักเธอ

(모두 다 Fiction) 써 내려가
(โมดู ทา Fiction) ซอ แนรยอกา
ทุกๆอย่างก็เป็นเพียงนิยาย เป็นเพียงเรื่องที่ฉันแต่งขึ้น

무뎌진 펜 눈물로 얼룩진 낡은 종이 위로
มูดยอจิน เพน นุนมุลโร ออลรกจิน นัลกึน จงงี วีโร
จากปากกาที่เขียนลงบนกระดาษที่เต็มไปด้วยน้ำตา

(모두 다 Fiction) 행복할 수도 슬플
(โมดู ทา Fiction) แฮงบกฮัล ซูโด ซึลพึล
ทุกๆอย่างก็เป็นเพียงนิยาย นิยายเรื่องนี้ไม่สามารถ..

수도 없어 이 이야기는
ซูโด ออพซอ อี อียักกีนึน
จะจบลงด้วยความสุขหรือความเศร้าได้เลย

지금 난 너무나도 행복한
จีกึม นัน นอมูนาโด แฮงบกฮัน
ตอนนี้ฉันกำลังเขียนเรื่องราว..

생각에 이야기를 쓰지만
แซงกักเก อียักกีรึล ซือจีมัน
ที่มีเพียงความสุขเท่านั้น

모든 게 바람일 뿐이라고 여전히
โมดึน เก พารัมมิล ปุนนีราโก ยอจอนฮี
แต่มันก็เป็นแค่เพียงเรื่องราวที่อยากให้มันเกิดขึ้น

난 행복한 걸 (Fiction in Fiction in Fiction)
นัน แฮงบกฮัน กอล (Fiction in Fiction in Fiction)
ฉันมีความสุข

우리 함께인 걸 (Fiction in Fiction in Fiction)
อูรี ฮัมเกอิน กอล (Fiction in Fiction in Fiction)
ฉันและเธอ เราอยู่ด้วยกัน

이제 시작인 걸 (Fiction in Fiction in Fiction)
อีเจ ชีจักกิน กอล (Fiction in Fiction in Fiction)
นี่คือการเริ่มต้น

끝은 없는 걸 (Fiction in Fiction in Fiction)
กึททึน ออพนึน กอล(Fiction in Fiction in Fiction)
จะไม่มีวันสิ้นสุด

 


Helping us to improve this lyric "Fiction - Beast".
By sending us more info such as lyric, translation etc by click the below button

New Song


Want this song, Fiction - Beast to be embed in web, hi5, blog, myspace, facebook etc.
Just Copy the below code. That's it !!!