Ost. Faith @ The Great Doctor
ชื่อเพลง: Teardrop  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: Younha
อัลบั้ม: Ost. Faith @ The Great Doctor 

Teardrop

เพลงในอัลบั้ม Ost. Faith @ The Great Doctor
เพลงฮิตประจำเดือน
Download Flash Player ดู 3 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง Teardrop - Younha (Ost. Faith @ The Great Doctor)

แน กัซ ซึม มี....อี รอก เค อา พึน กอน จิ มล รัซ ซอ

แน บล กอ จิน นี ทู นุน เน อี รอก เค นุน มุล รี นอม ชิล จี มล รัซ ซอ…..

แน อิบ ซุล รี..... นอล ชัซ โก แอ แท อู โก บุล รอ โด…

นอล แด ดับ ฮา จี... อาน นฮา...โอ จี.... อาน นฮา...

ชุก กึล กอซ มัน กัท ทึน เด..........

ซา ราง ฮัน ดา โก มัล แรซ ซอ………

คา จี มัล รา โก มัล แรซ ซอ…

นี กา ออบ ชี นึน....นี กา ออบ ชี นึน...นัน ชา ชิน นี ออบ ซอ.....ออบ ซอ..

กัซ ซึม เม มอง งี ดึล รอซ ซอ.....มา อึม เม บยอง งี ดึล รอ บอ รอซ ซอ…

นัล ซา รัง แฮ จวอ.... นอ โท รา วา จวอ.... แน พุม มือ โร.....

แน นุน มุล รี....ฮัน บัง อุล ชิก ตอล รอ จิล แต มา ดา

นอล จี อู โก ชิพ พึน เด... อิซ โก พึน เด....

นา นึน คือ เก ชัล อัน ดเว.........

ซา ราง ฮัน ดา โก มัล แรซ ซอ....

คา จี มัล รา โก มัล แรซ ซอ..

นี กา ออบ ชี นึน....นี กา ออบ ชี นึน...นัน ชา ชิน นี ออบ ซอ.....ออบ ซอ...

กัซ ซึม เม มอง งี ดึล รอซ ซอ........มา อึม เม บยอง งี ดึล รอ บอ รอซ ซอ..

นัล ซา รัง แฮ จวอ.... นอ โท รา วา จวอ.... แน พุม มือ โร.....

กัซ ซึม อา พือ เก เว นัล อุล รยอ

ซา รัง แฮซ ดอน นัล นี กา เว บอ รยอ

ชา กู แซง กัก นา.....นอ มู คือ รี วอ จวอ…..

นอล เต มุน เน นา.. มี ชิล กอซ มัน กัท ทึน เด...............

นัล ซา ราง ฮา มยอน อัน เดว นี... นอ โท รา โอ มยอน... อัน เดว นี..

ชัม โช วัซ นึน เด....แฮง บก เกซ นึน เด.....

นัน....อี ชิล ซู ออบ ซอ...ออบ ซอ........

กัซ ซึม เม มอง งี ดึล รอซ ซอ.......มา อึม เม บยอง งี ดึล รอ บอ รอซ ซอ…

นัล ซา รัง แฮ จวอ.... นอ โท รา วา จวอ.... แน พุม มือ โร.....

นา รึล อัน นา จวอ.... กก โท รา วา จวอ... นอล ซา...รัง แฮ..

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง Teardrop - Younha (Ost. Faith @ The Great Doctor) ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง Teardrop - Younha (Ost. Faith @ The Great Doctor) ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!