Girls' Generation (SNSD)
ชื่อเพลง: Kissing You  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: Girls' Generation (snsd)
อัลบั้ม: Girls' Generation (SNSD) 

Kissing You

เพลงในอัลบั้ม Girls' Generation (SNSD)
Download Flash Player ดู 6 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง Kissing You - Girls' Generation (snsd)

장난스런 너의 키스에 기분이 좋아
จัง นัน ซือ รอน นอ เอ Kiss เอ กิ ปู นี โช วา

귀엽게 새침한 표정 지어도
กวี ยอบ เก เซ ชิม ฮัน พโย จอง จิ ออ โด

어느 샌가 나는 숙녀처럼 내 입술은
ออ นือ เซน กา นา นึน ซค นยอ ชอ รอม เน อิบ ซู รึน

사근사근 그대 이름 부르죠
ชา กึน ชา กึน คือ เด อี รึม บู รือ จโย


*그대와 발을 맞추며 걷고, 너의 두 손을 잡고,
คือ เด วา พา รึล มัจ ชู มยอ กอด โก, นอ เอ ทู โซ นึล จับ โก

니 어깨에 기대어 말하고 싶어
นี ออ เก เอ กิ เด ออ มัล ฮา โก ชิพ พอ

"고마워 사랑해 행복만 줄게요" Kissing you oh my love
"โค มา วอ ซา รัง เฮ เฮง บก มัน จุล เก โย" Kissing you oh my love

내일은 따스한 햇살 속에 너는 내 옆에 누워
เน อี รึน ทา ซือ ฮัน เฮท ซัล โซ เก นอ นึน เน ยอ เพ นู วอ

사랑의 노랠 불러주며 웃어줘
ซา รัง เง โน เรล พุล รอ จู มยอ อู ซอ จวอ

달콤한 "사랑해" 기분 좋은 한마디
ทัล โก มัน "ซา รัง เฮ" กิ ปุน โจ ฮึน ฮัน มา ดี

Kissing you baby~ Loving you baby~

눈을 감고 너의 입술에 키스를 하면
นู นึล คัม โก นอ เอ อิบ โซ เร Kiss รึล ฮา มยอน

내 볼은 핑크빛 물이 들어도
เน โพ รึน พิง คึ บิช มู รี ดือ รอ โด

내 마음은 이미 넘어가고 내 가슴엔
เน มา อือ มึน อี มี นอ มอ คา โก เน คา ซือ เมน

두근두근 심장소리 들리죠
ทู กึน ทู กึน ซิม จัง โซ รี ดึล รี จโย


*그대와 발을 맞추며 걷고, 너의 두 손을 잡고,
*คือ เด วา พา รึล มัจ ชู มยอ คอด โก, นอ เอ ทู โซ นึล จับ โก,

니 어깨에 기대어 말하고 싶어
นี ออ เก เอ กี เด ออ มัล รา ฮา โก ชิพ พอ

"고마워 사랑해 행복만 줄게요" Kissing you oh my love
"โค มา วอ ซา รัง เฮ เฮง บก มัน จุล เก โย" Kissing you oh my love

내일은 따스한 햇살 속에 너는 내 옆에 누워
เน อี รึน ตา ซือ ฮัน เฮท ซัล โซ เก นอ นึน เน ยอ เพ นู วอ

사랑의 노랠 불러주며 웃어줘
ซา รัง เง โน เรล พุล รอ จู มยอ อู ซอ จวอ

달콤한 "사랑해" 기분 좋은 한마디
ทัล โก มัน "ซา รัง เฮ" กิ ปุน โจ ฮึน ฮัน มา ดี


사랑해 사랑해 너만을 사랑해 하늘만큼
ซา รัง เฮ ซา รัง เฮ นอ มา นึล ซา รัง เฮ ฮา นึล มัน คึม

언제나 행복하게 환한 웃음 줄게
ออน เจ นา เฮง บก คา เก ฮวัน ฮัน อู ซึม จุล เก

너만의 소중한 여자친굴 약속해
นอ มา เน โซ จุง ฮัน ยอ จา ชิน กุล ยัก โซ เก


너는 내 옆에 있고, 나의 두 눈에 있고,
นอ นึน เน ยอ เพ อิท โก, นา เอ ทู นู เน อิท โก,

너의 품안엔 항상 내가 있을게
นอ เอ พู มา เนน ฮัง ซัง เน กา อิท ซึล เก


*그대와 발을 맞추며 걷고, 너의 두 손을 잡고,
*คือ เด วา พา รึล มัจ ชู มยอ คอด โก, นอ เอ ทู โซ นึล จับ โก,

니 어깨에 기대어 말하고 싶어
นี ออ เก เอ คี เด ออ มัล ฮา โก ชิพ พอ

"고마워 사랑해 행복만 줄게요" Kissing you oh my love
"โค มา วอ ซา รัง เฮ เฮง บก มัน จุล เก โย" Kissing you oh my love

내일은 따스한 햇살 속에 너는 내 옆에 누워
เน อี รึน ตา ซือ ฮัน เฮท ซัล โซ เก นอ นึน เน ยอ เพ นู วอ

사랑의 노랠 불러주며 웃어줘
ซา รัง เง โน เรล พุล รอ จู มยอ อู ซอ จวอ

달콤한 "사랑해" 기분 좋은 한마디
ทัล โก มัน "ซา รัง เฮ" กิ ปุน โจ ฮึน ฮัน มา ดี


달콤한 "사랑해" 기분 좋은 "사랑해" 한마
ทัล โก มัน "ซา รัง เฮ" กิ ปุน โจ ฮึน "ซา รัง เฮ" ฮัน มา

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง Kissing You - Girls' Generation (snsd) ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง Kissing You - Girls' Generation (snsd) ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!