Girls' Generation (SNSD)
ชื่อเพลง: Into The New World  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: Girls' Generation (snsd)
อัลบั้ม: Girls' Generation (SNSD) 

Into The New World

เพลงในอัลบั้ม Girls' Generation (SNSD)
Download Flash Player ดู 2 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง Into The New World - Girls' Generation (snsd)

ชอน แฮ จู โก ชิพ พอ ซึล พึน ซี กัน นี ทา ฮึท ทอ จีน ฮู เอ ยา ทึล รี จี มัน
นุน นึน กัม โก นึ กยอ พวา อุม จิก กี นึน มา อึม นอ รึล ฮยาง ฮัน แน นุน บิด ชึล
ทึก บยอล ฮัน กี จอ กึล กี ดา รี จี มัน นุน นับ เพ ซอน นู รี เอ กอ ชิน กิท ดึน
อัล ซู ออบ นึน มี แร รา มยอน พา กู จี อัน ฮา โพ กี ฮัล ซู ออบ ซอ
พยอน ชี อัน ฮึล ซา รัง อึ โร จี คยอ จวอ ซัง ชอ อิพ พึน แน มา อึม กา จี
ซี ซอน ซก เก ซอ นา นึน พีล รโย ออพ ซอ มอม ชวอ จยอ บอ ริน นี ซี กัน

[Hook]ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท
ที เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง
ซู มัน ฮึน นัล ซู ออบ นึน กิล ซก เก ฮี มี ฮัน พิช ชึล นัน จด ชา กา
ออน เจ กา จี นา นอ ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ทา ชี มัน นัน นา อี เซ กเย

ทึก พยอล ฮัน กี จอก กึล กี ดา รี จี มัน นุน อับ เพ ซอน อู รี เอ กอ ชิน กิท ดึน
อัล ซู ออบ นึน มี แร วา พา กู จี อัน ฮา โพ กี ฮัล ซู ออบ ซอ
พยอน ชี อัน ฮึล ซา รัง อือ โร จี คยอ จวอ ซัง ชอ อิบ บึน แน มา อึม กา จี
ซี ซอน ซก เก ซอ นา นึน พิล รโย ออบ ซอ มอม ชวอ จยอ บอ ริน อี ซี กัน

[Hook]ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท
ที เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง
ซู มัน ฮึน นัล ซู ออบ นึน กิล ซก เก ฮี มี ฮัน พิช ชึล นัน จด ชา กา
ออน เจ กา จี นา นอ ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ทา ชี มัน นัน นู รี เอ

อี รอด เก กา มัน บัม ฮล โร นือ กี นึน
คือ แด เอ บู ดือ รอ อุน ซุม กยอล รี
อี ซุน กัน ตา ซึ ฮา เก กัม กยอ โอ นึน โม ดึน นา เอ ตอน ริม ชอน ฮัน แร

[Hook]ซา รัง แฮ นอล รี นือ กิม มี แด โร กือ รยอ วัซ ดอน เฮ แม อิม อี กึท
ที เซ ซัง ซก เก ซอ พัน บก ดเว นึน ซึล พึม มี เจน อัน นยอง
นอล แซง กัก มัน แฮ โด นัน กัง แฮ จยอ อุล จี อัน เก นา รึล โด วา จวอ
อี ซุน กัน อี นึ กิม ฮัม เก ฮา นึน กอ ยา ดา ซี มัน นัน นู นี เอ

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง Into The New World - Girls' Generation (snsd) ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง Into The New World - Girls' Generation (snsd) ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!