CN Blue
ชื่อเพลง: For The First Time Lovers  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: Cn Blue
อัลบั้ม: CN Blue 

For The First Time Lovers

เพลงในอัลบั้ม CN Blue
เพลงฮิตประจำเดือน
Download Flash Player ดู 2 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง For The First Time Lovers - Cn Blue

처음 사랑하는 연인들을 위해 (반말송) -
정용화 (씨엔블루)


맨처음 너를 보던 날
เมน ชอ อึม นอ รึล โบ ดอน นัล
เมื่อวันที่ผมเจอคุณครั้งแรก

수줍기만 하던 너의 맑은 미소도
ซู จุบ กี มัน ฮา ดอน นอ เอ มัล กึน มี โซ โด
รอยยิ้มอันสดใสของคุณเต็มไปด้วยความเขินอาย

오늘이 지나면 가까워 질거야
โอ นึล รี ชี นา มยอน คา กา วอ ชิล กอ ยา
จากวันนี้ไป เราจะได้ชิดใกล้กันมากขึ้น

매일 설레는 기대를 해
เม อิล ซอล เร นึน คี เด รึล เฮ
ทุกวัน ใจผมเต้นแรงด้วยความหวัง

무슨 말을 건네 볼까
มู ซึน มัล รึน กอน เน บล กา
จะพูดอะไรกับคุณดีนะ

어떻게 하면 네가 웃어줄까
ออก ตอ เค ฮา มยอน เน กา อุซ ซอ จุล กา
จะทำอย่างไรให้คุณหัวเราะ

손을 건네보다 어색해질까봐
ซน นึล กอน เน โบ ดา ออ แซก เฮ ชิล กา บวา
ผมกังวลว่าจะขัดเขินเกินไป ถ้ายื่นมือออกไปจับมือของคุณ

멋쩍은 웃음만 웃어봐
มอด จอ กึน อุซ ซึม มัน อุซ ซอบวา
เท่าที่ผมทำได้ก็คือยิ้มอย่างอายๆ เท่านั้น

우리 서로 반말하는 사이가 되기를
อู รี ซอ โร พัน มัล ฮา นึน ซา อี กา ทเว กี รึล
หวังว่าจากนี้ไปเราจะพูดจากันอย่างใกล้ชิด

아직 조금 서투르고 어색한데도
อา จิก โช กึม ซอ ทู รึ โก ออ แซก ฮัน เด โด
แม้ว่าจะยังไม่ชินและเคอะเขินกันบ้างก็ตาม

고마워요 라는 말투 대신
โค มา วอ โย รา นึน มัล ทู แท ชิน
แทนที่จะพูดว่า “ขอบคุณ” (แบบเป็นทางการ)

좀 더 친하게 말을 해줄래
จม ทอ ชิน ฮา แก มัล รึน เฮ จุล เร
แค่พูดกับผมในแบบที่ชิดใกล้กันกว่านี้

우리 서로 반말하는 사이가 될거야
อู รี ซอ โร พัน มัล ฮานึน ซา อี กา ดเวล กอ ยา
หวังว่าจากนี้ไปเราจะพูดจากันอย่างใกล้ชิด

한걸음씩 천천히 다가와
ฮัน กอ รึม ชิก ชอน ชอน ฮี ทา กา วา
ก้าวมาผมช้าๆ ทีละเล็ก ทีละน้อย

이젠 내 두눈을 바라보며 말을 해줄래
อี เจน เน ทู นุน นึล พา รา โบ มยอ มัล รึล เอ จุล เร
มองเข้ามาในสองตาของผม แล้วบอกหน่อยได้ไหม?

널 사랑해
นอล ซา รัง เฮ
ว่า “ฉันรักคุณ”

너와의 손을 잡던날
นอ วา เอ ซน นึล จับ ดอน นัล
เมื่อวันที่ผมจับมือคุณ

심장이 멈춘듯한 기분들에
ชิม จัง งี มอม ชุน ดึท ฮัน คี บุน ดึล เร
รู้สึกเหมือนหัวใจของผมจะหยุดเต้น

무슨말 했는지 기억조차 안나
มู ซึน มัล แฮซ นึน จี คี ออก โจ ชา อัน นา
ที่ผมพูดออกไป ผมจำอะไรไม่ได้เลย

마냥 설레는 기분인걸
มา นยัง ซอล เร นึน คี บุน อิน กอล
จนตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้น

우리 서로 반말하는 사이가 되기를
อู รี ซอ โร พัน มัล ฮา นึน ซา อี กา ดเว กี รึล
หวังว่าจากนี้ไปเราจะพูดจากันอย่างใกล้ชิด

아직 조금 서투르고 어색한데도
อา จิก โช กึม ซอ ทู รึ โก ออ แซก ฮัน เด โด
แม้ว่าจะยังไม่ชินและเคอะเขินกันบ้างก็ตาม

고마워요 라는 말투 대신
โค มา วอ โย รา นึน มัล ทู แท ชิน
แทนที่จะพูดว่า “ขอบคุณ” (แบบเป็นทางการ)

좀 더 친하게 말을 해줄래
จม ทอ ชิน ฮา เก มัล รึล เฮ จุล เร
แค่พูดกับผมในแบบที่ชิดใกล้กันกว่านี้

우리 서로 반말하는 사이가 될거야
อู รี ซอ โร พัน มัล ฮา นึ ซา อี กา ดเวล กอ ยา
หวังว่าจากนี้ไปเราจะพูดจากันอย่างใกล้ชิด

한걸음씩 천천히 다가와
ฮัน กอ รึม ชิก ชอน ชอน ฮี ดา กา วา
ก้าวมาผมช้าๆ ทีละเล็ก ทีละน้อย

이젠 내 두눈을 바라보며 말을 해줄래
อี เจน เน ทู นุน นึล พา รา โบ มยอ มัล รึล เฮ จุล เร
มองเข้ามาในสองตาของผม แล้วบอกหน่อยได้ไหม?

널 사랑해
นอล ซา รัง เฮ
ว่า “ฉันรักคุณ”

우리 서로 사랑하는 사이가 되기를
อู รี ซอ โร ซา รัง ฮา นึน ซา อี กา ดเว เก รึล
หวังว่าเราจะสองคนจะรักกัน

잡은 두손 영원히 놓지 않을꺼야
จับ บึน ทู ซน ยอง วอน ฮี โน จี อัน นึล กอ ยา
ผมจะจับมือคุณไว้และไม่มีวันปล่อยสองมือนี้

바라보는 너의 눈빛속에
พา รา โบ นึน นอ เอ นุน บิด โซ เก
สายตาของคุณที่มองมาที่ผม

행복한 미소만 있길 바래
เฮง บก ฮัน มี โซ มัน อิด กิล พา เร
ผมหวังว่าจะเป็นรอยยิ้มแห่งความสุขเท่านั้น

우리 서로 사랑하는 사이가 될꺼야
อู รี ซอ โร ซา รัง ฮา นึน ซา อี กา ดเวล กอ ยา
หวังว่าเราจะสองคนจะรักกัน

아껴주고 편히 기대면 돼
อา กยอ จู โก พยอน ฮี คี เด มยอน ดเว
เราจะได้พักพิงและดูแลซึ่งกันและกัน

너를 보는 나의 두 눈빛이
นอ รึล โพ นึน นา เอ ทู นุน บิด ชี
สายตาของผม ที่มองเข้าไปในตาของคุณ

말하고 있어
มัล ฮา โก อิด ซอ
มันกำลังบอกว่า

널 사랑해
นอล ซา รัง เฮ
ผมรักคุณ

www.melon.com
Thai lyrics : p_lemonkiss 
Translate to Thai :: cr;perfect saturday@twitter
cr:berrylove
Search By :: MinA

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง For The First Time Lovers - Cn Blue ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง For The First Time Lovers - Cn Blue ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!