2NE1
ชื่อเพลง: Don't Stop The Music  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: 2NE1
อัลบั้ม: 2NE1 

Don't Stop The Music

เพลงในอัลบั้ม 2NE1
เพลงฮิตประจำเดือน
Download Flash Player ดู 3 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง Don't Stop The Music - 2NE1

[CL] Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music (Oh)
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t
Everybody hands up high

두 손 머리 위로 올려 봐
ทู ซน มอ รี วี โร อล รยอ พวา
서로 마주보고 노려 봐
ซอ โร มา จู โบ โก โน รยอ พวา
Rock rock rock 멈추지 마
Rock rock rock มอม ชู จี มา

[Minji] 이건 재밌는 놀이
(มินจี) อี กอน เจ มิซ นึน โน รี
널 위한 최고급 요리
นอล วี ฮัน ชเว โก กึพ โย รี
움직여 요리 조리
อุม จี กยอก โย รี โจ รี
들려줘 너의 그 목소리
ทึล รยอ จวอ นอ เย คือ มก โซ รี

[Dara] (Fiore) 이 음악 속에 우리 Fiore (Fiore)
(ดาร่า) (Fiore) อี อือ มัก โซ เก อู รี Fiore (Fiore)
붉은 장미가시처럼 우린 위험해 (Fiore)
พุล กึน จัง มี กา ชี ชอ รอม อู ริน วี ฮอม เฮ (Fiore)
이 리듬속에 너를 맡겨봐 (Fiore)
อี รี ดึม โซ เก นอ รึล มัท กยอ พวา (Fiore)

[CL] 이 곳에는 just music and you
(แชริน) อี โก เซ นึน just music and you

[Bom] 지금 이 음악이 멈춰 버리고 나면
(บอม) จี คือ มี อือ มา อี มอม ชวอ พอ รี โก นา มยอน
널 다시 볼 수 없다는걸 알어
นอล ทา ชี พล ซู ออพ ดา นึน กอล อา รอ
So DJ 더 신나게 음악을 틀어
So DJ ทอ ชิน นา เก อือ มา กึล ทือ รอ
지금 이 순간 모든걸 잊을 수 있게
จี คือ มี ซุน กัน โม ดึล กอล อี จึล ซู อิซ เก

[CL] Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music (Oh)
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t
Everybody hands up high (oh) 함께 올려봐
Everybody hands up high (oh) ฮัม เก อุล รยอ พวา
미칠 준비됐어 모두 모여봐

มี ชิล จุน บี ดเวซ ซอ โม ดู โม ยอ พวา
Rock rock rock 계속 뛰어봐
Rock rock rock คเย ซก ตวี ออ พวา
[Minji] 하나가 되자 하나가 되

(มินจี) ฮา นา กา ดเว จา ฮา นา กา ดเว
모두다 채로 산만하게
โม ดู ดา เช โร ซัน มัน ฮา เก
하나가 되자 하나가 되
ฮา นา กา ดเว จา ฮา นา กา ดเว
이 club 이 완전히 무너지게
อี club อี วัน จอน ฮี มู นอ จี เก

[Dara] (Fiore) 이 음악 속에 우리 Fiore (Fiore)
(ดาร่า) (Fiore) อี อือ มัก โซ เก อู รี Fiore (Fiore)
붉은 장미가시처럼 우린 위험해 (Fiore)
พุล กึน จีง มี กา ชี ชอ รอม อู ริน วี ฮอม เฮ (Fiore)
박자를 맞춰 모두 step을 맞춰봐 (Fiore)
พัก จา รึล มัจ ชวอ โม ดู step พึล มัจ ชวอ พวา (Fiore)

[Minji] 이 곳엔 just music and you
(มินจี) อี โก เซน just music and you
[Bom] 지금 이 음악이 멈춰 버리고 나면
(บอม) จี คือ มี อือ มา อี มอม ชวอ พอ รี โก นา มยอน
널 다시 볼 수 없다는걸 알어
นอล ทา ชี พล ซู ออพ ดา นึน กอล อา รอ
So DJ 더 신나게 음악을 틀어
So DJ ทอ ชิน นา เก อือ มา กึล ทือ รอ
지금 이 순간 모든걸 잊을 수 있게
จี คือ มี ซุน กัน โม ดึล กอล อี จึล ซู อิซ เก

[CL] Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music (Oh)
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t

[Minji] 이제 아침이 오지만
(มินจี) อี เจ อา ชี มี โอ จี มัน
이 음악은 끝나지 않아
อี อือ มา กึน กึท นา จี อัน นา

[CL] 잠깐이라도 내가 쉴 수 있는
(แชริน) ชัม กา นี รา โด เน กา ชวีล ซู อิซ นึน
시간은 지금 this music makes me high
ชี กา นึน จี คึม this music makes me high

[Bom] 지금 이 음악이 멈춰 버리고 나면
(บอม) จี คือ มี อือ มา อี มอม ชวอ พอ รี โก นา มยอน
널 다시 볼 수 없다는걸 알어
นอล ทา ชี พล ซู ออพ ดา นึน กอล อา รอ
So DJ 더 신나게 음악을 틀어
So DJ ทอ ชิน นา เก อือ มา กึล ทือ รอ
지금 이 순간 모든걸 잊을 수 있게
จี คือ มี ซุน กัน โม ดึล กอล อี จึล ซู อิซ เก

[CL] Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music (Oh)
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t
Don’t don’t don’t don’t don’t don’t don’t stop the music

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง Don't Stop The Music - 2NE1 ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง Don't Stop The Music - 2NE1 ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!