f(x)
ชื่อเพลง: Chocolate Love (electronic Pop)  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: F(x)
อัลบั้ม: f(x) 

Chocolate Love (electronic Pop)

เพลงในอัลบั้ม f(x)
เพลงฮิตประจำเดือน
Download Flash Player ดู 3 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง Chocolate Love (electronic Pop) - F(x)

[Luna] 이 소리 들려?
อี โซรี ทึลรยอ
ฟังเสียงนี้สิ
여기 멋진 숙녀신사분들 넘쳐 Ah Ah Ah~
ยอกี มอดจีน ซุกนยอชินซาบุนทึล นอมชยอ Ah Ah Ah~
ล้นไปด้วยสุภาพตรีและสุภาพบุรุษผู้มีสไตล์

[Krystal] 자 자 밀지마시고
จา จา มิลจีมาชีโก
เข้ามาสิ อย่าดันกันนะคะ
모두 확인해봐 입장순서 넘버 Yeah Yeah Yeah~
โมดู ฮวักกินแฮบวา อิบจังซุนซอ นอมบอ Yeah Yeah Yeah~
ทุกคนคะ ตรวจหมายเลขดำดับที่เข้าด้วยนะ เย่~

[Luna]반짝 번쩍 Sound 오늘 Style 좋은걸
บันจัก บอนจอก Sound โอนึล Style โจฮึนกอล
เสียงแฟลชที่สดใส ไสตล์ของวันนี้นี่ช่างเยี่ยมยอดจริงๆ
[Sulli]옳지, 잘해, 그래, 나를 따라 한번 더 가자
อนจี จัลแฮ คือแร นารึลตารา ฮันบอน ตอ คาจา
ใช่แล้ว ทำได้ดีมากเลยล่ะ ตามฉันมาอีกครั้งสิ
[Victoria]앞에 뒤에 옆에들 싸우지 말고 타
อัพเพ ตวีเอ ยอพเพทึล ชาอูจี มัลโก ทา
อย่าเบียดคนข้างหน้า ข้างหลัง แล้วก็คนข้างๆนะคะ ขยับเข้ามาสิ
[Sulli]이제 됐다 준비완료? Now everybody says
อีเจ ทเวซตา จุนบีวันรโย now everybody says
ตอนนี้แหละ ใช่แล้ว การเตรียมความพร้อมเสร็จแล้ว ตอนนี้ ทุกๆคนพูดพร้อมกันเลยนะ


[All]LA LA 이렇게 chA~ chA chA 로 AH~!
LA LA อีรอคเค chA~ chA chA โร AH~!
ลา ลา อย่างนั้นแหละ ชา ชา ชา อา~
신난다고 야~ 라차 라차 타타
ชินนันตาโก ยา ลาชา ลาชา ทา ทา
พวกเราตื่นเต้นมากเลยล่ะ ลาชา ลาชา ทาทา
노래를 따라 몸도 따라 가 Now everybody,
โนแรรึล ตารา มมโด ตารากา Now everybody,
ปล่อยไปตามเพลง ตามร่างกายจะไป ตอนนี้ล่ะ ทุกคน
너무 쉽지 다들 좋아 Baby~
นอมู ชวืบจี ทาทึล โจอา Baby~
มันไม่ได้ง่ายหรอกนะ ทุกคนทำได้ดีมากๆเลยค่ะ ที่รัก~


[Krystal]저 테이블 아래로
จอ เทอีพึล อาเรโร
ใต้โต๊ะตัวนั้น
그녀 핸드백 속에도 가득 넘쳐 Yeah Yeah Yeah~
คือนยอ แฮนทึแบก ซกเกโด กาทึล นอมชยอ Yeah Yeah Yeah~
ในกระเป๋าถือของผู้หญิงคนนั้นด้วย มันจะล้นแล้วล่ะ เย่ เย่ เย่~


[Luna]반짝 번쩍 Sound 오늘 Style 좋은걸
บันจัก บอนจอก Sound โอนึล Style โจฮึนกอล
เสียงแฟลชที่สดใส ไสตล์ของวันนี้นี่ช่างเยี่ยมยอดจริงๆ
[Sulli]옳지, 잘해, 그래, 나를 따라 한번 더 가자
อนจี จัลแฮ คือแร นารึลตารา ฮันบอน ตอ คาจา
ใช่แล้ว ทำได้ดีมากเลยล่ะ ตามฉันมาอีกครั้งสิ
[Victoria]앞에 뒤에 옆에들 싸우지 말고 타
อัพเพ ตวีเอ ยอพเพทึล ชาอูจี มัลโก ทา
อย่าเบียดคนข้างหน้า ข้างหลัง แล้วก็คนข้างๆนะคะ ขยับเข้ามาสิ
[Sulli]이제 모두다 준비완료? Now everybody says
อีเจ โมดูทา จุนบีวันรโย Now everybody says
ตอนนี้ทุกคนก็ฝึกซ้อมกันมาแล้วนะคะ งั้นทุกๆคนพูดพร้อมกันเลยนะ

[All] LA LA 이렇게 chA~ chA chA 로 AH~!
LA LA อีรอคเค chA~ chA chA โร AH~!
ลา ลา อย่างนั้นแหละ ชา ชา ชา อา~
신난다고 야~ 라차 라차 타타
ชินนันตาโก ยา ลาชา ลาชา ทา ทา
พวกเราตื่นเต้นมากเลยล่ะ ลาชา ลาชา ทาทา노래를 따라 숨도 따라 쉬어 Now everybody,
โนแรรึล ตารา ซุมโดตารา ชวีออ Now everybody,
ปล่อยไปตามเพลง ตามร่างกายจะไป ตอนนี้ล่ะ ทุกคน
너무 쉽지 나를 따라 Baby~
นอมู ชวีบจี นารึล ตารา Baby~
มันไม่ได้ง่ายหรอกนะ ทุกคนทำตามฉันเลยนะ ที่รัก~

[All]C'mon C'mon C'mon C'mon baby come on
เข้ามา เข้ามาสิ ที่รัก เข้ามาสิ
C'mon C'mon C'mon C'mon baby come
เข้ามา เข้ามาสิ ที่รัก เข้ามาสิ
C'mon C'mon C'mon C'mon baby come on
เข้ามา เข้ามาสิ ที่รัก เข้ามาสิ
[Krystal]이 짜릿한 느낌 따라 가자
อี จารอซฮัน นือกิม ตารา คาจา
ตามความรู้สึกที่ระทึกใจนี่มาสิ
[Amber]Come come come come on baby
เข้ามา เข้ามาสิ ที่รัก เข้ามาสิ

[Krystal] 잘날 필요 없어 있는 그대로
จัลนัล พิลโย ออบซอ อิซนึน คือแด
พวกเราไม่ต้องการซักคืนหรอกนะที่จะนอนน่ะ อย่างนั้นแหละ
[Luna] 몇 번 연습만 하면 돼
โร มยอด บอน ยอนซึบมาน ฮามยอน ดเว
คุณควรจะฝึกซักสองครั้งนะ
[Krystal] 옳지 잘해 그래 그렇게
อนจี จัลแฮ คือแร คือรอคเค ตาราวา
ใช่ คุณน่ะทำได้ดีเลยนะ แค่ทำตามฉันเอง อย่างนั้นแหละ
[Sulli] 따라와 이제 진짜 준비완료?
อีเจ จินจา จุนบีวันรโย
ตอนนี้ การเตรียมพร้อมจริงๆเสร็จแล้วล่ะ
[Amber]Now everybody says
Now everybody says
ตอนนี้ทุกคนพูดพร้อมกันเลยนะ

[All]LA LA 이렇게 chA~ chA chA 로 AH~!
LA LA อีรอคเค chA~ chA chA โร AH~!
ลา ลา อย่างนั้นแหละ ชา ชา ชา อา~
신난다고 야~ 라차 라차 타타
ชินนันตาโก ยา ลาชา ลาชา ทา ทา
พวกเราตื่นเต้นมากเลยล่ะ ลาชา ลาชา ทาทา
노래를 따라 몸도 따라 가 Now everybody,
โนแร รึล ตารามมโด ตารา กา Now everybody,
ปล่อยไปตามเพลง ตามร่างกายจะไป ตอนนี้ล่ะ ทุกคน
너무 쉽지 다들 좋아 Baby~
นอมู ชวิบจี ทาทึล โจอา Baby~
มันไม่ได้ง่ายไปหรอกนะ ทุกๆคนทำได้ดีมากๆเลยค่ะ ที่รัก~

All]LA LA 이렇게 chA~ chA chA 로 AH~!
LA LA อีรอคเค chA~ chA chA โร AH~!
ลา ลา อย่างนั้นแหละ ชา ชา ชา อา~
신난다고 야~ 라차 라차 타타
ชินนันตาโก ยา ลาชา ลาชา ทา ทา
พวกเราตื่นเต้นมากเลยล่ะ ลาชา ลาชา ทาทา
노래를 따라 몸도 따라 가 Now everybody,
โนแร รึล ตารามมโด ตารา กา Now everybody,
ปล่อยไปตามเพลง ตามร่างกายจะไป ตอนนี้ล่ะ ทุกคน
너무 쉽지 나를 따라 Baby~
นอมู ชวิบจี นารึลตารา Baby~
มันไม่ได้ง่ายหรอกนะ ทุกคนทำตามฉันนะ ที่รัก~


[Amber]Just move to the beat
แค่ขยับไปตามจังหวะ
It ain’t that hard
มันไม่ยากขนาดนั้นหรอกน่า
Heat’s rising up
อุณหภูมิกำลังเพิ่มสูงขึ้น
Party’s just begun
ปาร์ตี้เพิ่งจะเริ่มเองนะ
You don’t have to be afraid, I’ll show you how
เธอไม่ต้องกลัวหรอก ฉันจะแสดงให้เธอเห็นเอง
Say it with me now LA chA TA TA
พูดด้วยกันกับฉันนะ ลา ชา ทา ทา
Going all night so live it up
ตลอดทั้งคืนนี้ มีชีวิตชีวากับมันสิ
Go with the music and have some fun
ตามเสียงดนตรีไป แล้วก็สนุกกับมัน
Put it on repeat
เล่นซ้ำไปเรื่อยๆ
This is how we groove
นั่นแหละ ที่ทำให้เราสนุก
Come on everybody
เข้ามาสิทุกๆคน
Show them how we do
แสดงให้เขาเห็นว่าเราทำยังไงกัน

Credit: bugs+ geniskencur.blog.friendster.com
Thai Lyric By! _>TrickY<_!
Translation+Verse: ~Magical Bamii~ @fx-fanclub

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง Chocolate Love (electronic Pop) - F(x) ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง Chocolate Love (electronic Pop) - F(x) ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!