Album Info

ฟังเพลงอัลบั้ม Ost. Rooftop Prince

Ost. Rooftop Prince

คะแนน 3.76 (290 คน)

ดู 3 ครั้ง
 

 • เนื้อเพลง ฟังTrackname / ชื่อเพลง
 • 1. I'll Wait For You    ฟังเพลง I'll Wait For You
 • 2. One Thing    ฟังเพลง One Thing
 • 3. Hate Love - Junsu    ฟังเพลง Hate Love - Junsu
 • 4. Round And Round - Junsu    ฟังเพลง Round And Round - Junsu
 • 5. After A Long Time Has Passed - Cho Eun เนื้อเพลง After A Long Time Has Passed - Cho Eun   ฟังเพลง After A Long Time Has Passed - Cho Eun
 • 6. Andante - Jiin เนื้อเพลง Andante - Jiin   ฟังเพลง Andante - Jiin
 • 7. Love Is Difficult (사랑은 어려워) - Twilight    ฟังเพลง Love Is Difficult (사랑은 어려워) - Twilight
 • 8. 어느 하늘 아래 있어도 - Park Ki Young    ฟังเพลง 어느 하늘 아래 있어도 - Park Ki Young
 • 9. Shine (비춰줄께) - Kilgu & Bong-gu    ฟังเพลง Shine (비춰줄께) - Kilgu & Bong-gu
 • 10. Happy Ending (해피엔딩) - Jay Park    ฟังเพลง Happy Ending (해피엔딩) - Jay Park
 • 11. After A Long Time Has Passed (한참 지나서) - Baek Ji Young เนื้อเพลง After A Long Time Has Passed (한참 지나서) - Baek Ji Young   ฟังเพลง After A Long Time Has Passed (한참 지나서) - Baek Ji Young
 • 12. Hurt - Ali เนื้อเพลง Hurt - Ali   ฟังเพลง Hurt - Ali

อัลบั้มมาใหม่
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Cheese In The Trap
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Oh My Venus
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Second Time Twenty Years Old
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Reply 1988
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Remember - War Of The Son
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Bubblegum
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Yong Pal
อัลบั้มฮิต
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Boys Over Flower
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Full House
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Hwajung
 • ฟังเพลงอัลบั้ม My Girl
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Mask
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Only You
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Blood

อัลบั้มฮิตประจำเดือน