Artist Info

ฟังเพลงของ Tae Yang (Big Bang)

Tae Yang (Big Bang)

คะแนน 4.24 (67 คน)

ดู 2 ครั้ง
 

 • เนื้อเพลง ฟังTrackname / ชื่อเพลง
 • 1. EYES, NOSE, LIPS - Tae Yang    ฟังเพลง EYES, NOSE, LIPS - Tae Yang
 • 2. I'll Be There (korean Version) - Tae Yang เนื้อเพลง I'll Be There (korean Version) - Tae Yang   ฟังเพลง I'll Be There (korean Version) - Tae Yang
 • 3. I'll Be There (english Version) - Tae Yang เนื้อเพลง I'll Be There (english Version) - Tae Yang   ฟังเพลง I'll Be There (english Version) - Tae Yang

ศิลปินมาใหม่
 • ฟังเพลงของ Day6
 • ฟังเพลงของ Nc.a
 • ฟังเพลงของ Park Boram
 • ฟังเพลงของ Seventeen
 • ฟังเพลงของ Twice
 • ฟังเพลงของ Akdong Musician
 • ฟังเพลงของ Got7
ศิลปินฮิต
 • ฟังเพลงของ Big Bang
 • ฟังเพลงของ Got7
 • ฟังเพลงของ Girls' Generation (SNSD)
 • ฟังเพลงของ CN Blue
 • ฟังเพลงของ Teen Top
 • ฟังเพลงของ Stellar
 • ฟังเพลงของ Jessica (SNSD)

ศิลปินฮิตประจำเดือน