Artist Info

ฟังเพลงของ Kara

Kara

คะแนน 4.67 (297 คน)

ดู ครั้ง
 

 • เนื้อเพลง ฟังTrackname / ชื่อเพลง
 • 1. Pandora - Kara เนื้อเพลง Pandora - Kara   ฟังเพลง Pandora - Kara
 • 2. Speed Up / Girl's Power - Kara เนื้อเพลง Speed Up / Girl's Power - Kara   ฟังเพลง Speed Up / Girl's Power - Kara
 • 3. Winter Magic - Kara เนื้อเพลง Winter Magic - Kara   ฟังเพลง Winter Magic - Kara
 • 4. Step - Kara เนื้อเพลง Step - Kara   ฟังเพลง Step - Kara
 • 5. Jet Coaster Love - Kara เนื้อเพลง Jet Coaster Love - Kara   ฟังเพลง Jet Coaster Love - Kara
 • 6. I'll Write You A Letter - Kara เนื้อเพลง I'll Write You A Letter - Kara   ฟังเพลง I'll Write You A Letter - Kara
 • 7. Jumping - Kara เนื้อเพลง Jumping - Kara   ฟังเพลง Jumping - Kara
 • 8. 2me (mv Ver.) - Kara เนื้อเพลง 2me (mv Ver.) - Kara   ฟังเพลง 2me (mv Ver.) - Kara
 • 9. 2me (ost We Online) - Kara เนื้อเพลง 2me (ost We Online) - Kara   ฟังเพลง 2me (ost We Online) - Kara
 • 10. Mister (Japanese Version) - Kara เนื้อเพลง Mister (Japanese Version) - Kara   ฟังเพลง Mister (Japanese Version) - Kara
 • 11. We're With You - Kara เนื้อเพลง We're With You - Kara   ฟังเพลง We're With You - Kara
 • 12. Lupin - Kara เนื้อเพลง Lupin - Kara   ฟังเพลง Lupin - Kara
 • 13. Pretty Girl - Kara เนื้อเพลง Pretty Girl - Kara   ฟังเพลง Pretty Girl - Kara
 • 14. Wanna - Kara เนื้อเพลง Wanna - Kara   ฟังเพลง Wanna - Kara
 • 15. Mister - Kara เนื้อเพลง Mister - Kara   ฟังเพลง Mister - Kara
 • 16. Honey - Kara เนื้อเพลง Honey - Kara   ฟังเพลง Honey - Kara

ศิลปินมาใหม่
 • ฟังเพลงของ Got7
 • ฟังเพลงของ Team H
 • ฟังเพลงของ Lee Hi
 • ฟังเพลงของ Glam
 • ฟังเพลงของ Two X
 • ฟังเพลงของ Miss $
 • ฟังเพลงของ Aoa
ศิลปินฮิต
 • ฟังเพลงของ Infinite
 • ฟังเพลงของ Shinhwa
 • ฟังเพลงของ MBLAQ
 • ฟังเพลงของ Jay Park
 • ฟังเพลงของ Tae Yang (Big Bang)
 • ฟังเพลงของ Huh Gak
 • ฟังเพลงของ Lee Hi

ศิลปินฮิตประจำเดือน